POŚWIĘTNE

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

POŚWIĘTNE

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

P O Ś W I Ę T N E
URZĄD GMINY POŚWIĘTNE
18-112 Poświętne 21
tel.: 85 650 13 14
fax: 85 650 11 83
e-mail: [email protected]
http://www.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/

Urząd Gminy w Poświętnem
Herb gmina Poświętne

Gmina Poświętne jest gminą wiejską, typowo rolniczą, gdzie ponad 60% zajmują użytki rolne. Powierzchnia gminy wynosi 114 km². Wójtem gminy nieprzerwanie od 1993 r. jest inż. Witold Łapiński. Gospodarka gminy oparta jest przeważnie na działalności rolniczej, która jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców i reprezentuje wysoki poziom. Podstawowym kierunkiem produkcji jest chów trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Gmina położona jest w dorzeczu górnej Narwi w południowo-zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie białostockim, granicząc z powiatami wysokomazowieckim i bielskim. Od północy sąsiaduje z gminą Łapy, od północnego wschodu z gminą Suraż, od wschodu i południowego wschodu z gminą Wyszki, od południa z gminą Brańsk, od zachodu i południowego zachodu z gminą Nowe Piekuty, a od północnego zachodu z gminą Sokoły.

Na przestrzeni ostatnich 30 lat gmina Poświętne bardzo się rozwinęła – została w 70% zgazyfikowana, w 75% skanalizowana i w 100% zwodociągowana. W 80% miejscowości położono kanalizację. W 33 wsiach zmodernizowane zostało uliczne oświetlenie. Na szczególne podkreślenie zasługuje inwestycja w sieć dróg na terenie gminy i to zarówno gminnych, jak i powiatowych oraz wojewódzkich. Gmina posiada 48,1 km dróg bitumicznych gminnych, w które systematycznie inwestuje, partycypuje również w kosztach remontów dróg powiatowych i wojewódzkiej nr 681, która przebiega przez jej teren. Dzięki bogatej infrastrukturze, czyli pełnej telefonizacji, gazyfikowaniu gospodarstw gazem ziemnym oraz systematycznemu inwestowaniu w sieć dróg, gmina oferuje dogodne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw oraz atrakcyjnego miejsca do zamieszkania.

Urząd Gminy w Poświętnem
Witold Łapiński – Wójt

W ciągu 30 lat funkcjonowania samorządu w Gminie Poświętne nastąpiło wiele pozytywnych zmian. Zperspektywy czasu oceniam ten czas jako efektywnie i dobrze wykorzystany na rzecz społeczeństwa, ponieważ w tym okresie gmina bardzo się rozwinęła. Głównym zadaniem samorządu była troska o poprawę poziomu życia mieszkańców. Nastąpiły wyraźne zmiany we wszystkich dziedzinach życia: gospodarczego, społecznego, kulturalnego, sportowego.
Największe osiągnięcie gminy – to budowa dróg oraz infrastruktury. Warunki życia na wsi w Gminie Poświętne są zbliżone do warunków życia w mieście. Mieszkańcy gminy w większości posiadają gaz ziemny, kanalizację, wodę z wodociągu, dostęp do Internetu. Każda wieś posiada drogę utwardzoną. Osiągnięcia te odczuł każdy mieszkaniec gminy, co było możliwe dzięki zgodnej pracy samorządu, poparcia mieszkańców oraz wsparciu środków unijnych.
Na sukcesy złożyła się ogromna praca całego społeczeństwa. Zamierzamy nadal kontynuować działania zmierzające do zwiększenia potencjału gminy i umacniania jej pozytywnego wizerunku. Stabilizacja, systematyczność, ciągły rozwój, a przede wszystkim zgoda wróży dobrze gminie i jej mieszkańcom, a także zwiększa szansę na kolejne jej sukcesy. Stan finansów gminy jest bardzo dobry, gmina nie posiada zadłużenia, dzięki czemu może bez przeszkód korzystać ze środków zewnętrznych i realizować kolejne inwestycje i plany.

Zrealizowane inwestycje

Na przestrzeni 30 lat funkcjonowania samorządu w gminie Poświętne, oprócz inwestycji w sieć dróg, zrealizowano również szereg inwestycji dotyczących infrastruktury społecznej. Gmina Poświętne może pochwalić się obiektami użyteczności publicznej, które na przestrzeni ostatnich lat zostały wybudowane, bądź zmodernizowane. W gminie funkcjonuje nowoczesny ośrodek zdrowia wraz z apteką, doskonale wyposażona szkoła podstawowa z pełnym zapleczem sportowym: sala gimnastyczna i kompleks boisk „Orlik 2012”, place zabaw w Pietkowie i Gołębiach dla najmłodszych, pracownie multimedialne, kort tenisowy, sportowe siłownie plenerowe, które działają na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Na potrzeby społeczności lokalnej wybudowano świetlice wiejskie w Grochach, Wilkowie Starym, Brzozowie Starym oraz zmodernizowano i wyremontowano świetlice w Zdrodach Nowych, Porośli Wojsławach oraz remizo-świetlice w Poświętnem i Pietkowie. Rozbudowano budynek Urzędu Gminy oraz skomputeryzowano wszystkie stanowiska pracy.

Urząd Gminy w Poświętnem
Dom Kultury w Poświętnem

W trosce o rozwój społeczny i kulturalny mieszkańców władze samorządowe gminy w 2019 r. powołały instytucję kultury - Dom Kultury w Poświętnem na bazie nowo wybudowanego w 2017 r. obiektu o powierzchni 710 m², gdzie ma swoją siedzibę również Gminna Biblioteka Publiczna. Kolejnym obiektem przeznaczonym na cele służące społeczeństwu jest budynek po wygaszonej szkole podstawowej w Pietkowie, który został przebudowany i zaadaptowany na cele kulturalne, społeczne i edukacyjne. Zagospodarowano centrum wsi Pietkowo oraz centrum miejscowości Brzozowo Stare, co poprawiło estetykę miejscowości oraz zapewniło mieszkańcom miejsce do rekreacji i spotkań. Władze samorządowe zadbały także o bezpieczeństwo mieszkańców inwestując w zakup samochodu marki Mercedes przy dofinansowaniu środków z PEFRON-u do dowożenia uczniów do szkoły oraz fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 na podwoziu marki Mercedes Benz dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem oraz systematycznie inwestując w wyposażenie remiz OSP.

Urząd Gminy w Poświętnem
Mała architektura w centrum wsi Brzozowo Stare

Zasoby kulturalne, przyrodnicze, informacje o ciekawych miejscach, inicjatywach kulturalnych

Niewątpliwym atutem gminy Poświętne jest położenie w dorzeczu Górnej Narwi, na obszarze „Zielonych Płuc Polski” z jej dopływami Lizą oraz Szeroką Strugą, która przepływa przez północną część gminy, granicząc z Narwiańskim Parkiem Narodowym, z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. Czyste powietrze, kompleksy leśne z dużą ilością runa leśnego i zwierzyny łownej, tworzą wymarzone warunki dla turystów spragnionych ciszy i kontaktu z naturą. W gminie zachowało się też wiele różnego rodzaju zabytków, jak np.: około 500-letni dąb szypułkowy „Rudosław z Podlasia” w lesie Siudymach; plebania rzymskokatolicka z II połowy XVIII wieku oraz cmentarz rzymskokatolicki z początku XVIII wieku w Pietkowie; kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem z 1906 r.; wiatrak koźlak drewniany z 1875 roku we wsi Brzozowo-Chrzczony. Godny polecenia jest także park dworski z XVIII wieku w Pietkowie oraz dwadzieścia dwa pietkowskie drzewa uznane za pomniki przyrody, których wiek szacuje się na nawet 300 lat. Ważnym czynnikiem rozwoju gminy jest aktywizacja społeczeństwa poprzez wspieranie inicjatyw kulturalnych mieszkańców. Do najciekawszych, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości, należą: Święto Pułkowe 10. Pułku Ułanów Litewskich organizowane w maju na pamiątkę wydarzeń w czasie wojny polsko-bolszewickiej, uroczystości patriotyczne obchodzone na początku października w miejscowości Łukawica w rocznicę pacyfikacji wsi w 1863 r., Święta Niepodległości Polski, Konstytucji 3 Maja, Hubertus – święto myśliwych, leśników i jeźdźców, obchody uroczystości bitwy pod Lizą upamiętniające wydarzenia z czerwca 1943 r., festyny i pikniki rodzinne, turnieje piłki nożnej, spotkania opłatkowe.

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.