Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM

Materiał informacyjny

Istniejemy na rynku od 1999 roku, a tak długi okres czynnego funkcjonowania pozwolił nam dobrze rozwinąć oraz usystematyzować prowadzoną działalność konsultingową oraz szkoleniową. Dzięki obsłudze ponad 1500 Klientów uzyskaliśmy odpowiednie doświadczenie, które stanowi podstawę skutecznej realizacji naszych usług. Odpowiednia wiedza oraz praktyka naszych pracowników pozwala spełnić wymagania naszych Klientów. Dzięki kierunkowemu wykształceniu, sukcesywnie uzupełnianemu szkoleniami, studiami magisterskimi i podyplomowymi, jesteśmy na dzień dzisiejszy w stanie obsługiwać firmy bez względu na ich wielkość i rodzaj prowadzonej działalności.

Cała nasza działalność jest ukierunkowana na pomoc przedsiębiorcom, na których nieustanne zmiany w regulacjach prawnych i oczekiwaniach konsumenckich wymuszają dokonywanie wewnętrznych przekształceń i dopasowywanie do coraz to nowszej rzeczywistości.

Wdrożenia ISO – dlaczego my?

Wdrożenie systemu ISO wymaga bogatej wiedzy oraz umiejętności, które posiadają pracujące w naszej firmie osoby. Liczne szkolenia i zaangażowanie wpływają na jakość świadczonych przez nas usług, co spotyka się z uznaniem ze strony Klientów.

Znajdujące się w naszej ofercie działania obejmują szereg istotnych norm związanych z ochroną środowiska, efektywnością pracy, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji czy sprawności łańcucha dostaw.

Do każdego zlecenia podchodzimy w indywidualny sposób, skupiając się na potrzebach przedsiębiorcy i procesach zachodzących w jego firmie. W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań warto się z nami skonsultować, abyśmy mogli udzielić na nie odpowiedzi.

Wdrożenie systemu ISO – dlaczego warto?

Wdrożenie ISO wiąże się z szeregiem korzyści, z których warto zdawać sobie sprawę, by móc podjąć optymalną decyzję. Dzięki wprowadzeniu tego systemu klienci przedsiębiorstwa mają świadomość, że spełnia ono konkretne normy. To niezwykle ważna informacja dla konsumenta poszukującego zaufanej firmy.

Uzyskanie certyfikacji to również idealny moment na weryfikację swoich działań, a także wprowadzenie ewentualnych poprawek.

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, głównie poprzez zorganizowanie pracy w sposób zapewniający jej bezpieczeństwo i higienę. Powinien też zadbać, aby w miejscu wykonywania pracy stosowano się do ogólnie przyjętych przepisów prawa regulujących jej bezpieczeństwo.

Usługi BHP

Spora część przedsiębiorców ze względu na wygodę i czynnik ekonomiczny, decyduje się na powierzenie zadań dotykających sfery BHP firmie zewnętrznej, takiej jak nasza. Nasi eksperci, po przeprowadzeniu wywiadu weryfikującego Państwa oczekiwania, każdorazowo opracowują zindywidualizowany schemat proponowanej współpracy.

Pakiet usług w ramach obsługi BHP firmy:

OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

Naszą ofertę usługi outsourcingu środowiskowego kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy z powodów ekonomicznych lub organizacyjnych nie chcą tworzyć w swoich firmach osobnych etatów lub działów zajmujących się ochroną środowiska.

Oferujemy realizację wybranych obowiązków z zakresu ochrony środowiska na zasadzie zewnętrznej obsługi podmiotów gospodarczych.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

a) koordynację działań związanych z problematyką ochrony środowiska w zakresie bieżącej eksploatacji, jak również planowanych inwestycji tj. budowa, zmiana sposobu użytkowania,
b) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
c) sporządzanie wszelkiego rodzaju zbiorczych zestawień, informacji i sprawozdań, do których podmiot jest zobowiązany w zakresie ochrony środowiska,
d) weryfikacja i koordynowanie prowadzonej przez Zakład ewidencji odpadów poprzez bazę BDO,
e) weryfikacja prowadzonych przez Zakład zeszytów eksploatacji urządzeń ochrony środowiska,
f) inicjowanie i koordynowanie, wymaganych decyzjami z zakresu ochrony środowiska, pomiarów i badań,
g) weryfikowanie zgodności wyników pomiarów z aktualnymi pozwoleniami,
h) monitorowanie zmian w prawodawstwie z zakresu ochrony środowiska i przedstawianie propozycji sposobu ich realizacji,
i) reprezentowanie podmiotu przed urzędami i służbami kontrolnymi z zakresu ochrony środowiska,
j) pomoc w realizacji zarządzeń pokontrolnych,
k) pomoc w znalezieniu odpowiednich firm zewnętrznych (firmy odbierające odpady, Organizacje Odzysku, itp.),
l) okresowe szkolenia dla pracowników z zakresu przepisów ochrony środowiska,
m) okresowe audyty środowiskowe,
n) wypełnianie formularzy GUS z zakresu ochrony środowiska.

Zakres outsourcingu może być modyfikowany w zależności od potrzeb Zleceniodawcy.

Outsourcing środowiskowy – dlaczego warto skorzystać?

Outsourcing środowiskowy pozwoli Państwu skoncentrować się na najistotniejszych aspektach działalności Państwa firmy, pozostawiając sprawy związane ze środowiskiem w rękach wykwalifikowanych specjalistów. Proces przejęcia odbywa się pod Państwa stałą kontrolą, co pozwala na elastyczne dopasowanie się do oczekiwań względem dalszej współpracy.

Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM
Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.