Pytajcie w PCPR w Tucholi. Są dotacje dla niepełnosprawnych

Czytaj dalej
Fot. Janina Waszczuk
Janina [email protected]

Pytajcie w PCPR w Tucholi. Są dotacje dla niepełnosprawnych

Janina [email protected]

Powiat prowadzi program wyrównywania różnic między regionami. Są pieniądze na zlikwidowanie barier i nie tylko na to.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reaktywował w tym roku program wyrównywanie różnic między regionami. Obecnie jest trzecia jego edycja.

Celem programu jest wyrównywanie różnic między regionami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki są skierowane do jednostek samorządu powiatowego, placówek edukacyjnych, środowiskowych domów samopomocy, gmin, organizacji pozarządowych, jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Można złożyć wnioski i uzyskać wsparcie na likwidację barier architektonicznych. Dofinansowanie może dotyczyć części kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Środki PFRON, o które mogą wnioskować m.in. organizacje pozarządowe, nie dofinansują jednak przedsięwzięcia w pełnej wysokości. Beneficjenci projektu muszą posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego. Udział procentowy wkładu beneficjentów waha się w zależności od zadania i wynosi od 20 do 70 proc. kosztów przedsięwzięcia. Beneficjent projektu musi również spełnić określone warunki, szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Wnioski można składać do 15 kwietnia w PCPR w Tucholi.

Pilotażowy program „Aktywny samorząd“, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym i zawodowym, składa się z dwóch modułów. Skierowany jest do różnych grup. - Jeśli macie w domu osoby niepełnosprawne, zapraszamy. Mamy różne formy wsparcia. Wnioski można pobrać na stronie PCPR i każdy rozpatrujemy indywidualnie - informuje Anna Toby, szefowa PCPR. - Dzwońcie i pytajcie, możliwości jest sporo.

- Na pewno są środki dla osób, które chcą podjąć studia, jest wiele możliwości pomocy. Podpowiemy, jak wypełnić wnioski i gdzie skierować - dodaje Joanna Klewicz z PCPR. - Nie mogę mówić o kwotach, bo każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

Informacji o programie udziela Joanna Klewicz, tel. 52 559 20 11, pokój nr 6.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.