Radni w Mogilnie nie zmienili nazwy ulicy, tylko uzasadnienie

Czytaj dalej
Fot. Agnieszka Nawrocka
Joanna Bejma

Radni w Mogilnie nie zmienili nazwy ulicy, tylko uzasadnienie

Joanna Bejma

Nazwa ulicy w Mogilnie nie propaguje komunizmu, upamiętnia natomiast ludzi walczących w Powstaniu Styczniowym w 1863 roku.

Po raz pierwszy uchwała w tej sprawie podjęta została przez rajców w czerwcu br. Jest to związane z ustawą z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nazwy, które obowiązują nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.

W Mogilnie wątpliwości budzi nazwa ulicy 22 Stycznia, która miałaby upamiętniać wkroczenie Armii Czerwonej.

Już podczas sesji w czerwcu, Teresa Kujawa, przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie mówiła, że data 22 Stycznia nie upamiętnia tego wydarzenia, nawiązuje do daty wybuchu Powstania Styczniowego - 22 Stycznia 1863 roku. W uzasadnieniu uchwały - w której nazwę ulicy 22 Stycznia zmieniono na... 22 Stycznia - wyjaśniono, że chodzi właśnie o to wydarzenie.

„Wielu naszych przodków, mieszkańców ziemi mogileńskiej brało czynny udział w powstaniu, za co mieszkańcy zapłacili licznymi represjami. Na ziemi mogileńskiej od lat czci się pamięć powstańców styczniowych oddając im hołd przy pomniku bohaterów walk o wolność ziemi mogileńskiej, organizowanie tematycznych konkursów oraz sesji popularno-naukowych. Dzień 22 stycznia 1945 r. to data wkroczenia Armii Czerwonej do Mogilna. Jednak nie z tym wydarzeniem chcemy wiązać nazwę ulicy. Ma ona upamiętniać bohaterską postawę polskich patriotów uczestniczących w zrywie niepodległościowym z dnia 22 stycznia 1863 r.” - możemy przeczytać w uzasadnieniu pierwszej uchwały.

Mimo tych wyjaśnień w lipcu br. wojewoda kujawsko-pomorski uchylił uchwałę podjętą przez mogileńskich radnych.

Ci zebrali się więc na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej i jeszcze raz pochylili nad tematem. Efekt jest taki, że nazwa ulicy 22 Stycznia zostaje. W uzasadnieniu dodano: „Zgodnie z dyspozycją Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ulica 22 Stycznia nie znajduje się w katalogu nazw ulic do zmiany. 22 Stycznia jest to nazwa wieloznaczna, niosąca pozytywne treści, wymagająca podjęcia uchwały z uzasadnieniem precyzującym sposób niebudzący wątpliwości, że upamiętnia ona wydarzenia z dnia 22 stycznia 1863 r. - wybuch Powstania Styczniowego w Królestwie Polskim.

Nie można stwierdzić, skąd pochodzi nazwa 22 Stycznia w Mogilnie, ponieważ nie udało się odnaleźć pierwotnej uchwały nadającej tę nazwę”.

Joanna Bejma

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.