Materiał informacyjny

Rezerwat przyrody Sokole Góry został powiększony

Fot. Mat. Prasowe RDOŚ w Katowicach. Rezerwat przyrody Sokole Góry został utworzony w 1953 roku Fot. Mat. Prasowe RDOŚ w Katowicach. Rezerwat przyrody Sokole Góry został utworzony w 1953 roku
Materiał informacyjny

Obszar chroniony w ramach rezerwatu przyrody Sokole Góry został poszerzony o 7 ha. Nowa powierzchnia rezerwatu po powiększeniu wynosi 222,92 ha. Ochroną objęte zostały wydzielenia leśne przylegające do granic rezerwatu, w skład których wchodzi Jodłowa Góra.

Tereny te cechują się wysokim stopniem naturalności, ponadto występują tam liczne ostańce i wychodnie skalne porośnięte roślinnością, otoczone starymi - ponad 100-letnimi bukami, jaworami, jodłami i sosnami.

- Powiększenie powierzchni „Sokolich Gór” wpłynie na poprawę warunków realizacji celu ochrony obowiązującego w rezerwacie, będzie to możliwe w wyniku poddania pod ochronę rezerwatową fragmentu obszaru leśnego charakteryzującego się zbliżonymi walorami przyrodniczymi jak obecny teren rezerwatu. Poszerzenie rezerwatu o sąsiadujący z nim terenu pozwoli na dalszy, niezakłócony przebieg naturalnych procesów przyrodniczych - podkreśla Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za objęciem ochroną rezerwatową tego miejsca jest historyczny zasięg granic rezerwatu. Początkowo, tzn. w latach 1953-1963, teren rezerwatu obejmował 333,27 ha były to m.in. właśnie drzewostany porastające Jodłową Górę, a także Górę Knieję oraz Kamienne Górki.

Wokół rezerwatu wyznaczono strefę ochronną tzw. otulinę, której powierzchnia wynosi 347,62 ha.

Nowy akt wydany przez katowicki RDOŚ rozszerza cel ochrony w rezerwacie Sokole Góry. Uwzględniono w nim walory krajobrazowe tego obszaru z uwagi na występujące tu malownicze ostańce skalne oraz punkt widokowy z Sokolej Góry w kierunku m.in. Góry Biakło i Zamku w Olsztynie.

- Zmieniając zarządzenie, chcieliśmy podkreślić znaczenie rezerwatu jako miejsca, wyróżniającego się liczbą oraz wartością obiektów jaskiniowych w województwie śląskim. Obiekty te stanowią siedlisko wielu cennych gatunków zwierząt m.in. endemicznych podgatunków chrząszczy. Zlokalizowane tu Jaskinia Koralowa, Studnisko i Jaskinia Olsztyńska są miejscem hibernacji 14 gatunków nietoperzy, w tym 5 chronionych prawem Unii Europejskiej tj.: podkowiec mały, mopek, nocek łydkowłosy, nocek Bechsteina i nocek duży - mówi Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody i dodaje: - Przypominamy, że jaskinie w rezerwacie są nieudostępnione do zwiedzania i należą do największych i najistotniejszych zimowisk nietoperzy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Tu podaj tekst alternatywny
Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.