Rolnicy pytali o zaliczki dopłat [dyżur ekspertów]

Czytaj dalej
Fot. Agata Wodzień
Lucyna Talaśka-Klich

Rolnicy pytali o zaliczki dopłat [dyżur ekspertów]

Lucyna Talaśka-Klich

Na pytania Czytelników o dopłaty odpowiadali: Katarzyna Bancerz i Radosław Surdyk z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

1. Czytałem, że od 17 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacznie przekazywać zaliczki dopłat bezpośrednich. Czy tak jak w poprzednich latach, w pierwszej kolejności dostaną je właściciele mniejszych gospodarstw?

Kolejność wypłacania zaliczek w roku 2016 nie będzie uzależniona od wielkości gospodarstw.

2. W poprzednich latach, gdy nasze gospodarstwo było kontrolowane, to dostawaliśmy dopłaty na końcu. Czy teraz też tak będzie?

Projekt rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za rok 2016 zakłada, że zaliczki zostaną wypłacone wszystkim rolnikom, którzy w tym roku złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Mając na uwadze powyższe, rolnicy których gospodarstwa były kontrolowane, dostaną zaliczki w tym samym okresie co pozostali.

3. Czy dopłaty rolnośrodowis-kowe-klimatyczne z PROW 2014-2020 będą też wypłacane od 17 października 2016 r.?

Tak, ale nie w formie zaliczek. Dopłaty rolnośrodowiskowe będą przelewane w całości, najpóźniej do końca czerwca 2017 r.

4. Proszę podać końcową datę, tzn. w jakim dniu ostatni rolnik będzie miał wypłaconą zaliczkę?

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich zakończy się 30 listopada br. Tym razem nie będą ich naliczać Biura Powiatowe ARiMR, ale Centrala, więc „droga” do rolników będzie krótsza i pieniądze powinny już niebawem znaleźć się na kontach gospodarzy.

5. Czy otrzymam jakieś powiadomienie z ARiMR o tym, że dostanę zaliczki?

Nie będą wysyłane powiadomienia o przyznaniu zaliczki.

6. Skąd mam wiedzieć, że pieniądze już mi przelano?

Najprościej będzie sprawdzać stan bankowego konta po 17 października. W tytule przelewu będzie zawarta informacja, że przelana kwota dot. zaliczek.

7. Czy muszę złożyć wniosek, żeby dostać zaliczkę dopłat bezpośrednich? Słyszałem, że ci, którzy składali wnioski o pomoc z PROW 2014-2020 na modernizację gospodarstw i chcą zaliczki, to mogą składać wnioski o zaliczki. Czy to dotyczy tylko modernizacji, czy może chodzi o to, że jak ktoś składał wnioski o modernizację, to musi składać wniosek o zaliczki dopłat bezpośrednich?

To nie ma związku. Rzeczywiście, beneficjent ubiegający się o pomoc na modernizację ma możliwość złożenia wniosku o zaliczkę (o tym na www. arimr.gov.pl - przyp. red.), ale nie dotyczy to zaliczek dopłat bezpośrednich. Te otrzymają wszyscy rolnicy, którzy są uprawnieni do otrzymania płatności bezpośrednich za 2016 rok.

8. Czy płatność za zazielenienie dostanę do każdego hektara, jeśli spełniłem wymóg?

Tak, płatność za zazielenienie w wysokości 310,10 zł (to stawka zapisana w projekcie rozporządzenia) otrzyma pan do każdego hektara, jeśli zostały spełnione wszystkie wymagania dotyczące tej płatności.

9. Mnie się wydaje, że spełniłem unijne wymagania dotyczące zazielenienia. Czekam na zaliczki dopłat. Boję się jednak, że jeśli przyjmę kontrolujących to będę musiał oddawać nawet zaliczkę. Czy tak może być? Czy po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości u gospodarza, trzeba będzie oddawać część zaliczki dopłat?

Zaliczka w wysokości 70 proc. dopłat będzie wypłacana na poczet należnych płatności. Zatem jeśli podczas kontroli na miejscu okaże się, że stwierdzono bardzo duże uchybienia, to niestety trzeba będzie zwrócić część bądź całość zaliczki.

10. Czy mogę się dowiedzieć, ile dostanę zaliczki za osiem krów? Zgłosiłam je do płatności zwierzęcych.

Projektowana stawka płatności do krów wynosi 322,62 zł/szt. Zatem otrzyma pani ok. 1806 zł.

11. W poprzednich latach było tak, że w pierwszej kolejności pieniądze przelewano tym gospodarzom, którzy ponieśli straty. Czy teraz też tak będzie? Czy najpierw wypłacicie dopłaty bezpośrednie np. tym rolnikom, którym wyschły uprawy?

Decyzja o wypłacie zaliczek w roku 2016 została podjęta z uwagi na trudną sytuację na rynkach rolnych, również w związku ze stratami, jakie ponieśli rolnicy w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Płatności będą wypłacone wszystkim rolnikom pomiędzy 17 października a 30 listopada br.

12. Czy dopłaty ONW też dostaniemy w zaliczkach?

Nie. Płatność dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (czyli dawna nazwa - ONW), będzie wypłacana w całości od 17 października br. do końca czerwca przyszłego roku.

13. Kiedyś dostawałem prawie 1 tys. zł dopłat podstawowych do hektara. Ile teraz wynosi jednolita płatność obszarowa?

Projektowana stawka jednolitej płatności obszarowej to 462,05 zł/ha, ale nie zapominajmy, że od 2015 roku zmienił się system dopłat i są one rozbite na komponenty. Zatem oprócz jednolitej płatności obszarowej, może pan otrzymać także m.in. płatność za zazielenienie (310,10 zł/ha) oraz płatność dodatkową (172,79 zł/ha).

14. Jeśli mam 32 hektary, to do ilu otrzymam płatność dodatkową?

Maksymalnie do 27 hektarów, gdyż płatność przysługuje do powierzchni gruntów kwalifikujących się do JPO mieszczących się w przedziale od 3,01 ha do 30 ha.

15. Jeśli zaliczki będą przekazywane rolnikom od 17 października do 30 listopada, to kiedy dostaniemy resztę płatności?

Pozostała część dopłat będzie przekazywana rolnikom od 1 grudnia 2016 roku do - maksymalnie - 30 czerwca 2017 roku.

16. Czy z zaliczkami otrzymamy też płatności do tytoniu?

Nie. Płatności do tytoniu nie są związane z produkcją, więc zaliczki ich nie dotyczą.

17. Czy nie mając protokołu z szacowania strat po suszy będę mógł wystąpić do ARiMR z wnioskiem o przyznanie pomocy?

Ta pomoc dotyczy szkód powstałych w bieżącym roku w wyniku gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. Protokół z szacowania strat jest niezbędny w przypadku ubiegania się o to wsparcie.

Lucyna Talaśka-Klich

Kieruję wspaniałym zespołem dziennikarzy, którzy rozkłada gospodarkę na czynniki pierwsze i tłumaczy Czytelnikom w jaki sposób ekonomia wpływa na życie przeciętnego Kowalskiego. Moim konikiem jest rolnictwo. Konie także są moją pasją, szczególnie huculskie i rasy wielkopolskiej.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.