Materiał informacyjny

Rozstrzygnięcie konkursu „TAK dla Czystego Powietrza”

Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych świetlic środowiskowyc Konkurs ma zasięg wojewódzki i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych świetlic środowiskowych
Materiał informacyjny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dumą ogłasza wyniki i podsumowanie kolejnej edycji konkursu plastycznego „TAK dla Czystego Powietrza”.

Nadesłano aż 174 prace

Konkurs plastyczny „TAK dla Czystego Powietrza” to wyjątkowe przedsięwzięcie, organizowane już od kilku lat. Skupia się na angażowaniu dzieci i młodzieży z województwa śląskiego w twórcze wyrażanie swojej troski o jakość powietrza. Do tegorocznej edycji zgłoszono aż 174 wyjątkowe prace, stworzone z pasją i zaangażowaniem przez dzieci przedszkolne, uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych świetlic środowiskowych. Konkurs podzielono na pięć kategorii wiekowych, aby zapewnić uczestnikom odpowiednie warunki rywalizacji i wyłonienia najbardziej wyjątkowych wizji.

Cel: edukacja ekologiczna

Organizatorzy podkreślają, że celem konkursu nie jest jedynie wyłonienie zdolnych artystów, ale przede wszystkim edukacja ekologiczna najmłodszych. Poprzez medium plastyczne dzieci miały okazję przedstawić swoje spojrzenie na otaczający świat, z naciskiem na efekty poprawy jakości powietrza. Edukacyjny wymiar inicjatywy obejmuje także zwiększenie świadomości uczestników na temat zagrożeń dla środowiska, jak i korzyści płynących z proekologicznych zmian. Ponadto, konkurs stawia sobie za cel zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody, jednocześnie promując wiedzę o funduszach unijnych wspierających projekty na rzecz ochrony środowiska.

Atrakcyjne nagrody

Jury, składające się z ekspertów związanych z ochroną środowiska, miało trudne zadanie wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrodzono łącznie 25 prac, przyznając m. in. głośniki mobilne, tablety, słuchawki bezprzewodowe oraz zestawy plastyczne dla laureatów. Nagrody rzeczowe trafiły do miejsc od pierwszego do czwartego w każdej kategorii wiekowej, a ceremonia wręczenia nagród odbyła się z rozmachem, podkreślając wkład młodych artystów w promocję ekologii i świadomego stylu życia.

Inspiracja dla przyszłych pokoleń

„TAK dla Czystego Powietrza” to nie tylko wyłonienie zdolnych artystów, lecz także przyczynienie się do budowania świadomości ekologicznej najmłodszych. Poprzez ich twórcze zaangażowanie kształtuje się pokolenie, które nie tylko dostrzega problemy środowiska, ale także angażuje się w ich rozwiązanie. Projekt jest doskonałą okazją do rozmowy o zrównoważonym rozwoju, wpływie codziennych wyborów na środowisko oraz roli każdego z nas w dbaniu o czyste powietrze. Inicjatywa ta przyczynia się do tworzenia społeczeństwa świadomego, odpowiedzialnego za własne otoczenie. Również lokalna społeczność zyskuje, widząc zaangażowanie najmłodszych w tak istotną kwestię jak czyste powietrze. Konkurs staje się miejscem wymiany idei i wartości, wzmacniając więzi społeczne wokół wspólnej troski o środowisko.

Podsumowanie i gratulacje dla wszystkich uczestników

Wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy zaangażowania i kreatywności. Konkurs plastyczny „TAK dla Czystego Powietrza” nie tylko wyróżnił zdolne dzieci, ale przede wszystkim przyczynił się do budowania świadomości ekologicznej najmłodszych. To jedno z kluczowych przedsięwzieć, które inspiruje do dalszych działań na rzecz ochrony środowiska, dając dzieciom i młodzieży głos w ważnych debatach dotyczących przyszłości naszej planety.

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Warto podkreślić, że projekt jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. To istotne wsparcie, umożliwiające realizację przedsięwzięcia o znaczącym społecznym oddziaływaniu.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.