Materiał informacyjny

Rusza I edycja konkursu „Ekopracownia pod chmurką”

Rusza I edycja konkursu „Ekopracownia pod chmurką”
Materiał informacyjny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza planowany nabór wniosków w konkursie „Ekopracownia pod chmurką”

Konkurs „Ekopracownia pod chmurką” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe na terenie województwa śląskiego. Celem konkursu jest utworzenie na terenie należącym do danej placówki oświatowej przestrzeni dedykowanej prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii. Przestrzeń dydaktyczna może być utworzona zarówno na terenie szkoły podstawowej, jak i na terenie szkoły średniej.

Dotacje w ramach konkursu „Ekologia pod chmurką” będą udzielane z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dotacji dostępna na ten cel nie może przekroczyć 70 000 złotych.

Wnioski o dofinansowanie budowy przestrzeni dydaktycznej w ramach konkursu „Ekologia pod chmurką” można składać od dnia 1 marca 2023 roku do 31 marca 2023 roku. Składanych dokumentów nie należy: zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek oraz segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych.

Komplet dokumentów wymaganych w ramach konkursu „Ekologia pod chmurką” można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Regulamin konkursu oraz komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w zakładce Aktualności. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Zespole Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej pod następującymi numerami telefonów: 32 60 32 374, 32 60 32 375, 32 60 32 379, 32 60 32 387.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.