RUTKI

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

RUTKI

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

URZĄD GMINY RUTKI
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
tel.: 862763161
fax: 862763160
e-mail: [email protected]
www.gminarutki.pl

Panorama miejscowości Rutki-Kossaki
Panorama miejscowości Rutki-Kossaki
Dariusz S. Modzelewski – Wójt

Gmina Rutki cały czas się rozwija, dąży do ulepszenia warunków życia naszych mieszkańców. W miarę możliwości realizowane są inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury publicznej służącej całej społeczności. Korzystając z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizowaliśmy 3 ważne inwestycje drogowe, a obecnie jest przebudowywana czwarta bardzo potrzebna droga. Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła prace związane z gazyfikacją w Gminie Rutki już w kwietniu 2020. Wydałem decyzję o lokalizacji tej inwestycji, która myślę, że będzie miała kolosalne znaczenie dla rozwoju naszej gminy. Nie zaniedbujemy również potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych, a wszystko jest realizowane w odpowiedzi na potrzeby naszych mieszkańców.

Gmina Rutki położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie zambrowskim. Powierzchnia gminy wynosi 200,2 km2. Według danych Ewidencji Ludności na koniec roku 2019 obszar gminy Rutki zamieszkiwało 5570 osób, w tym 2867 mężczyzn i 2703 kobiet. W skład gminy wchodzi 46 miejscowości. Gmina Rutki ma typowo rolniczy charakter i funkcjonuje w niej 944 gospodarstwa rolne. Większość to gospodarstwa powyżej 15 ha. Podstawą gospodarki rolnej, podobnie jak w całym regionie jest produkcja mleka, hodowla bydła i trzody. Większość, ok. 70% ludności pracuje we własnych gospodarstwach rolnych. Według wykazu przedsiębiorców w gminie Rutki rozwija się drobny handel i usługi, zarejestrowanych jest 193 podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Na terenie funkcjonują zakłady specjalizujące się w utylizacji odpadów zwierzęcych, produkcji karmy dla zwierząt oraz produkcji maszyn rolniczych.

Gmina jest praktycznie w całości zwodociągowana i w dużej części skanalizowana, a długość sieci wodociągowej to 122,48 km. Funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków, a w wodę zaopatruje mieszkańców 6 głębinowych ujęć wodnych. Liczba przyłączy wodociągowych to 1162 sztuk, a przyłączy kanalizacyjnych 415 sztuk. Dobry układ komunikacyjny: drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie o układzie pozwalającym na swobodny dojazd do każdego miasta. Łączna długość dróg gminnych to 75,482 km, powiatowych – 70,820 km. Praktycznie przez środek gminy przebiega droga szybkiego ruchu S8 (Białystok – Wrocław), która umożliwia doskonałą komunikację z Białymstokiem i Warszawą. Również przez środek gminy przebiega część linii wysokiego napięcia 400 kV Narew-Łomża--Ostrołęka.

Panorama miejscowości Rutki-Kossaki
Rozbudowa dróg gminnych

Mocne punkty gminy

Mocne punkty gminy to doskonałe położenie z łatwym dojazdem do stolicy powiatu Zambrowa, ale także do Białegostoku, Warszawy i Łomży. Dobrze rozwinięta sieć dróg, zarówno gminnych i powiatowych, umożliwia bezpieczną komunikację. Bardzo dobrze rozwinięte zaplecze przemysłu rolnego, w sąsiedztwie znajdują się spółdzielnie mleczarskie – Mlekovita, Mlekpol, Piątnica.

Zrealizowane inwestycje

Wybudowane w ubiegłym wieku szkoły w Rutkach- Kossakach, Kołomyi i Grądach-Woniecko zostały poddane gruntowym remontom w ostatnich latach. Przeprowadzono ich termomodernizację, zainstalowano urządzenia fotowoltaiczne na części budynków użyteczności publicznej. Sukcesywnie modernizuje się drogi gminne, przystosowując je do wymogów XXI wieku. Korzystając z dofinansowania wykonano odnowienie i wyposażenie świetlic wiejskich w Ożarkach‑Olszance, Zambrzycach-Królach, Kalinówce‑Basiach. Powstały place zabaw dla dzieci w kilku miejscowościach, siłownia na powietrzu oraz trybuny przy dużym boisku szkolnym. Dzięki dotacjom doposażona jest Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach-Kossakach, Kołomyi, Kalinówce-Basiach oraz Grądach-Woniecko.

Panorama miejscowości Rutki-Kossaki
Rzeka Narew z lotu ptaka

Zasoby kulturalne

W gminie Rutki funkcjonują instytucje kultury –Dom Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Dom Kultury w Rutkach organizuje wiele zajęć dla różnych grup społecznych. Między innymi są to spotkania dla dzieci w kółku teatralnym, w grupie tanecznej, a dla seniorów – spotkania czwartkowe. Cyklicznie odbywają się imprezy plenerowe z najważniejszym „festynem rodziny”organizowanym każdego roku tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca. Mieszkańcy gminy, jako aktywni działacze różnych stowarzyszeń i organizacji, prężnie zmieniają życie kulturalne naszej społeczności.

Zasoby przyrodnicze

Czyste powietrze, piękne rozlewiska Narwi oraz dwa torfowiskowe rezerwaty przyrody: Bagno Wizna I o powierzchni 30 ha i Bagno Wizna II zajmujące powierzchnię 76 ha są głównymi turystycznymi atutami gminy. Cenny obiekt przyrodniczy, jakim jest unikatowy na ska-lę europejską Biebrzański Park Narodowy, stanowi jedyny w tej części kontynentu naturalny obszar bagienny. Tak duży i unikatowy naturalny kompleks torfowisk położony nad malowniczo meandrującą rzeką posiada nadzwyczajne walory krajobrazowe, inspirujące nie tylko artystów, fotografików, malarzy, ale również spragnionych wrażeń turystów. Stanowi on ostoję wielu rzadkich gatunków fauny i flory. Od wieków zamieszkują tu wydry, borsuki, lisy, jenoty, wilki, łasice, gronostaje. Bagna Biebrzańskie to przede wszystkim jednak królestwo ptaków – żyje ich tu przeszło 200 gatunków. Otulina Parku obejmuje niewielką część terenu gminy Rutki.

Panorama miejscowości Rutki-Kossaki
Rutki - centrum wsi

Informacje o ciekawych miejscach

Gmina Rutki znajduje się na szklaku rowerowym Green Velo, który pozwala zwiedzić na rowerze dużą część gminy. Wspomniany szlak z dostępnymi punktami obsługi rowerzystów, z wydzielonymi i bezpiecznymi ścieżkami rowerowymi, umożliwia zwiedzanie tego regionu całym rodzinom. Gmina położona jest blisko parków narodowych, a przed II wojną światową planowano tutaj uruchomić uzdrowisko. Obecność parków narodowych i szlaków turystycznych wzbogaca ofertę gminy jako miejsca, gdzie warto spędzić czas. Gmina Rutki pozbawiona ciężkiego przemysłu jest najlepszym przykładem „Zielonych Płuc Polski” z typowo rolniczym układem gospodarki. Bliski jest też dostęp do rzeki Narwi z możliwością wędkowania, spływów kajakowych oraz obserwacji unikatowej fauny i flory. W Rutkach znajduje się także szereg zabytkowych zabudowań z początku XX wieku, a niezwykle cenny jest kościół katolicki pw. św. św. Jakuba i Anny zbudowany około 1577 roku z charakterystyczną dzwonnicą, zbudowaną w 1863 roku i stanowiącą herb gminy. Ciekawym architektonicznie zabytkiem jest również cmentarz rzymskokatolicki.

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.