Łukasz Klimaniec

Setki drzew znikną z centrum Bielska-Białej? Kolej ma plany

Drzewa przy torowisku w ścisłym centrum Bielska-Białej tworzą charakterystyczny zielony korytarz Fot. FOT. Bielszczanie dla Drzew/Materiały Prasowe Drzewa przy torowisku w ścisłym centrum Bielska-Białej tworzą charakterystyczny zielony korytarz
Łukasz Klimaniec

W centrum Bielska-Białej spółka PKP PLK planuje wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139. Mieszkańcy skupieni wokół grupy „ Bielszczanie dla drzew” alarmują: – Te drzewa to bariera przed hałasem!

Jesteśmy zatrwożeni planowaną wycinką drzew w najbardziej zurbanizowanej części miasta – alarmują mieszkańcy skupieni wokół nieformalnej grupy „Bielszczanie dla drzew”. Chodzi o planowaną przez PKP PLK wycinkę drzew wzdłuż linii kolejowej 139, przebiegającej przez ścisłe centrum Bielska-Białej na odcinkach Dworzec PKP Bielsko-Biała Główna do tunelu przy hotelu President oraz od tunelu przy Teatrze Polskim do ul. Sempołowskiej.

–Zniknie z krajobrazu naszego miasta zielony korytarz wzdłuż torów kolejowych – zaznaczają mieszkańcy. –Na pozostałym odcinku linii kolejowej 139 w obrębie Bielska-Białej drzewa i krzewy zostały praktycznie już wycięte – wskazują.

Z dokonanego przez nich przeglądu wynika, że zostanie wyciętych około 250 drzew, na których wycinkę PKP PLK S.A. musi zdobyć zezwolenie i ponad 100 drzew niewymagających zezwolenia.

– Wśród drzew planowanych do wycinki znajdują się piękne okazy jesionów wyniosłych o pierśnicy odpowiednio 3,75 m oraz 3,42 m, które kwalifikują je do objęcia ochroną w formie pomnika przyrody – wskazują.

W tej sprawie zbierają podpisy pod petycją do prezydenta Bielska-Białej. Oczekują, że w przypadku wpłynięcia wniosku zarządcy torowiska o zezwolenie na wycinkę, władze miasta skorzystają z art. 57a ustawy o transporcie kolejowym (zastosowanie odstępstwa), dokonają przeglądu drzewostanu z oceną i ekspertyzą dendrologiczną i przejmą odpowiedzialność za drzewostan zobowiązując się do cyklicznych pielęgnacji.

Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informuje, że spółka jest zobowiązana przepisami do utrzymania bezpieczeństwa obok linii kolejowych.

– Prace związane z oczyszczeniem terenu z drzew stanowiących realne zagrożenie dla ruchu pociągów zapewnią bezpieczny przejazd pociągów. Oczyszczenie obejmuje pas szerokości 15 metrów z obu stron linii – wyjaśnia.
Prace wzdłuż linii kolejowej 139 potrwają do końca pierwszego kwartału 2020 r. i obejmą jedynie drzewa realnie zagrażające bezpieczeństwu ruchu kolejowego, znajdujące się w obrębie pasa kolejowego. Wszystko jest poprzedzone inwentaryzacją drzew, by orzec, które kwalifikują się do usunięcia.

Łukasz Klimaniec

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.