Spadek z długami

Czytaj dalej
Fot. Pixabay
OPRAC. (GM)

Spadek z długami

OPRAC. (GM)

Na pytania Czytelników odpowiadają specjaliści.

- Mieszkam za granicą. Dowiedziałem się, że odziedziczyłem spadek w skład którego wchodzą tylko długi. Chciałbym odrzucić spadek przed sądem w Polsce. Czy mogę zlecić adwokatowi wszystkie czynności w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

- Adwokat, jako pana pełnomocnik, może często przeprowadzić postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku od początku do końca - wyjaśnia Tomasz Kucharski, adwokat. - W szczególności może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i reprezentować interesy klienta przed sądem. Adwokat może również złożyć w imieniu klienta oświadczenie o odrzuceniu spadku. Tego rodzaju oświadczenie wymaga sporządzenia pełnomocnictwa w formie pisemnej z podpisem urzędowo (np. notarialnie) poświadczonym. Jeżeli działa pan w imieniu osoby małoletniej, adwokat wystąpi dodatkowo do sądu rodzinnego o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Trudność może pojawić się w przypadku, gdy jest pan jedynym spadkobiercą i oprócz pana żaden uczestnik postępowania nie będzie mógł złożyć tzw. zapewnienia spadkowego. Zapewnienie spadkowe jest dowodem, którego nie można w żadnym wypadku przeprowadzić przez pełnomocnika. Chodzi o wiedzę spadkobiercy na temat okoliczności, że nie ma innych spadkobierców oraz że spadkodawca nie pozostawił testamentu. Powinien pan takie zapewnienie złożyć osobiście.

Jeżeli nie ma pan możliwości stawić się w sądzie w Polsce celem złożenia zapewnienia spadkowego, można złożyć wniosek aby sąd zwrócił się do konsula RP o odebranie w trybie pomocy prawnej zapewnienia spadkowego w konsulacie najbliższym pana aktualnego miejsca zamieszkania. W przeciwnym wypadku, tj. w przypadku nie złożenia zapewnienia spadkowego w żadnej formie, sąd rejonowy będzie zobowiązany wezwać spadkobierców przez ogłoszenie, co znacznie wydłuży postępowanie i może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

- W dniu 20 lutego 2016 r. byłam na komisji, która przyznała mi umiarkowany stopień niepełnosprawności. W orzeczeniu zapisane jest, że niepełnosprawność datuje się od 10 listopada 2015 r. Czy należy mi się urlop dodatkowy wynikający z moich uprawnień w ilości 10 dni za 2016 czy za 2017 rok? Czy mogę skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego w 2016 roku czy dopiero po przepracowaniu roku?

- Zgodnie ze stanowiskiem pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych przez dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy rozumieć dzień wydania orzeczenia (dzień posiedzenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności) - wyjaśnia Jolanta Jankowska, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

Pierwszy dodatkowy urlop wypoczynkowy nabędzie pani w dniu 20 lutego 2017 r. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie częściej niż raz w roku, a łączny wymiar zwolnienia i dodatkowego urlopu nie może przekraczać 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do zwolnienia w celu uczestniczenia w turnusie nabywa pani już z chwilą zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

OPRAC. (GM)

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.