Szef jak nauczyciel, czasem musi ocenić pracownika

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Maciej Mituł[email protected]

Szef jak nauczyciel, czasem musi ocenić pracownika

Maciej Mituł[email protected]

Przeważnie ocena pracownika jest dwustronna, dokonuje jej szef oraz on sam. Ocena okresowa dostarcza informacji na temat mocnych stron i atutów.

Oceny okresowe pracowników przeprowadzane są w zdecydowanej większości dużych i średnich firm. To spotkanie pracownika z przełożonym, podczas którego dokonuje się oceny kompetencji, umiejętności, osiągnięć pracownika. Rozmowa taka odbywa się w wyznaczonym terminie, znanym obu stronom. To rozmowa na osobności, która może trwać nawet do godziny.

Podczas spotkania przełożony ocenia pracownika według ściśle określonych kryteriów, zawsze przyjętych dla konkretnego stanowiska. To bardzo ważne - ocena pracownika odbywa się przez pryzmat zajmowanego stanowiska i obowiązków, jakie się z tym wiążą.

W wielu firmach ocena następuje obustronnie. Pracownik oceniany jest zarówno przez szefa, jak i dokonuje samooceny. Wyniki są porównywane, dają pole do dyskusji i wyznaczenia celów na kolejny okres. Pracownik również ocenia swojego przełożonego, jednak te wyniki najczęściej przekazywane są do działu kadr, który poddaje je analizie.

Ważne, by oceny okresowe przeprowadzać regularnie i według tego samego klucza. Regularność jest istotna, ponieważ pozwala zmierzyć w czasie stopień rozwoju pracownika. Jak często przeprowadzana będzie ocena, to już indywidualna kwestia do rozważenia w każdej firmie. Najczęściej jednak oceny przeprowadzane są raz do roku, wśród wszystkich pracowników. Ocena przeprowadzana według tego samego klucza daje możliwość porównania progresu pracownika. Dzięki zastosowaniu tego samego schematu wyraźnie widać, nad czym jeszcze pracownik musi pracować, a co udało mu się osiągnąć.

Ocena roczna to zawsze stres dla pracownika. Nikt nie lubi być oceniany, szczególnie, że lata szkolne i wystawianie ocen z konkretnych przedmiotów każdy z nas ma za sobą. Warto jednak podkreślić, że ocena roczna może przynieść pracownikowi wiele korzyści. Przede wszystkim dostarcza mu informacji na temat jego mocnych stron i atutów. Podczas rozmowy oceniającej przełożony na pewno wymieni te cechy pracownika, które są pozytywne. Wskazanie braków i kwestii, nad którymi warto pracować, to zawsze wyznaczenie nowego wyzwania i motywacja do samodoskonalenia i rozwoju. Dobra ocena to również okazja, by postarać się o podwyżkę czy awans. Rozmowa oceniająca jest znakomitym pretekstem, by zakomunikować przełożonemu swoje oczekiwania.

Autor: Maciej Mituła

Maciej Mituł[email protected]

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.