To całkiem nowy, rewolucyjny rok szkolny 2015/2016. Na Śląsku rozpoczęło go 541 663 uczniów

Czytaj dalej
Barbara Siemianowska-Aniol

To całkiem nowy, rewolucyjny rok szkolny 2015/2016. Na Śląsku rozpoczęło go 541 663 uczniów

Barbara Siemianowska-Aniol

I wszystko się zaczęło, zabiły pierwsze dzwonki w szkołach, odbyły się wielkie powakacyjne spotkania. Dla jednych było to ostatnie rozpoczęcie roku szkolnego, dla innych pierwsze. W każdym razie ten rok zostanie zapamiętany jako rok ogromnych zmian w polskiej edukacji.

Wszystkich pierwszaków w województwie śląskim, którzy powitali nowy rok szkolny w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest 239 568.

W szkole podstawowej naukę rozpoczęło 287 858 uczniów, w tym w klasach pierwszych 70 037. Pierwszaków w szkole podstawowej jest najwięcej.

W gimnazjach w sumie naukę rozpoczęło 117 848, z kolei świeżo upieczonych gimnazjalistów jest 38 140.

Naukę w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęło w sumie 131 191 uczniów, w tym w klasach pierwszych 35 734. Najwięcej absolwentów śląskich gimnazjów naukę rozpoczęło w liceach ogólnokształcących (15 581), drugim wyborem były technika (15 108). W zasadniczych szkołach zawodowych naukę wybrało w sumie 5045 uczniów. (Jak podaje Kuratorium Oświaty w Katowicach, informacje zebrano na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej z 31 marca 2015, w związku z tym są to dane szacunkowe).

Na tych wszystkich uczniów czeka sporo niespodzianek w tym nowym roku szkolnym.

Darmowe podręczniki, zakaz sprzedaży niezdrowego jedzenia w szkołach i obowiązek szkolny dla sześciolatków, są też zmiany w ocenianiu na lekcjach WF - sporo się podziało nowych rzeczy na ten nowy rok szkolny 2015/2016.

Największą zmianą jest to, że od września po raz pierwszy obowiązkowo w szkolnych ławkach zasiadły obok 7-latków, wszystkie dzieci 6-letnie. W całym województwie śląskim odroczono od tego obowiązku w sumie 5672 6-latków (dane zebrane z 961 szkół na dzień 3 września 2015 r.)

W Katowicach pierwszoklasistów jest 3152. Odroczonych od obowiązku szkolnego 6-latków jest 382, co stanowi 13,86 proc. ogółu dzieci w tym wieku. Wynik jest bardzo dobry, jeden z najlepszych w kraju, mniej odroczeń jest jeszcze tylko w Gdańsku.

Skąd, gdy powszechny jest bunt rodziców wobec pomysłu posyłania 6-latków do szkół, taka zgoda na nowe zasady w Katowicach? Grażyna Burek z Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta wylicza kilka przyczyn. Jedną z zasadniczych jest dobre przygotowanie szkół do przyjęcia młodszych dzieci. Nie chodzi tylko o właściwie wyposażenie sal lekcyjnych. - Ale także, a może przede wszystkim, o merytoryczne przygotowanie nauczycieli i wychowawców - podkreśla. Wyposażenie ma znaczenie i na tym polu katowickie placówki mają się czym pochwalić, bo w wielu szkołach powstały sale zabaw i place zabaw w ramach programu Radosna Szkoła. Kolejny czynnik, jaki wymienia urzędniczka, to dobra współpraca w mieście szkół i przedszkoli, te pierwsze już od dłuższego czasu zapraszały do siebie przedszkolaków, czy to na zwiedzanie, czy specjalnie dla nich przygotowane zajęcia. - Duże zasługi ma też praca poradni pedagogiczno-psychologicznych, których pracownicy rozmawiają z rodzicami, czym jest gotowość dziecka do pójścia do szkoły - dopowiada. W końcu wątpliwości rodziców rozwiewać mają działające w placówkach świetlice. - To już nie te świetlice, co dawniej, do których dzieci trafiały na przeczekanie, ale miejsca, w których maluchy, gdy rodzice pracują, mogą aktywnie i kreatywnie spędzać czas i się rozwijać - mówi Burek. Obawy rodziców jednak pozostają. - Strach jest, czy mały sobie poradzi. Co do samej szkoły to obaw nie mam - mówi pani Natalia, mama Bartka.

Zmianą są także darmowe podręczniki szkolne, które posłużą uczniom klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy gimnazjum.

Od 1 września weszła też w życie nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, od tej pory firmy prowadzące sklepiki szkolne nie będą mogły sprzedać w nich tzw. śmieciowego jedzenia. Nowela wprowadza też wymagania dotyczące jedzenia podawanego dzieciom np. w stołówkach

Lekcje wychowania fizycznego z kolei mają polubić od tego roku nie tylko najsprawniejsi uczniowie, ale też ci, którzy nie osiągają sukcesów w tej dziedzinie. W myśl nowych przepisów nauczyciel ma brać pod uwagę wysiłek podejmowany przez ucznia na lekcji WF, systematyczność i aktywność ucznia.

Zmiany pojawiły się także w placówkach przedszkolnych - od 1 września 2015 r. dziecko 4-letnie, a od 1 września 2017 r. również dziecko 3-letnie ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Zapewnienie warunków do realizacji tego prawa jest obowiązkiem gminy.

Od 1 września 2015 r. technika będą mogły kształcić w czterech nowych zawodach: technik urządzeń dźwigowych, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik przemysłu mody oraz technik lotniskowych służb operacyjnych, natomiast zasadnicze szkoły zawodowe w dwóch nowych zawodach: mechanik motocyklowy oraz przetwórca ryb.

Barbara Siemianowska-Aniol

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.