Materiał informacyjny

To ważny krok w kierunku likwidacji odpadów

To jedna z bomb ekologicznych w naszym regionie. Fot. RDOŚ w Katowicach To jedna z bomb ekologicznych w naszym regionie. Fot. RDOŚ w Katowicach
Materiał informacyjny

RDOŚ Katowice i Tarnowskie Góry połączą siły w celu przeprowadzenia działań dotyczących poprawy stanu środowiska na terenie zdegradowanym po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”.

W połowie lutego podpisano deklarację współpracy zakładającą wzajemne wsparcie w realizacji działań w tym wymianę wiedzy eksperckiej, współdziałania w ramach pozyskiwania środków finansowych czy opracowania niezbędnej dokumentacji.

Porozumienie jest pokłosiem spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowskie Góry i katowickiego RDOŚ, które odbyło się na terenie zakładów, a także zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Uchwalona w zeszłym roku ustawa zobowiązała regionalnego dyrektora ochrony środowiska do podjęcia działań na części obszarów stanowiącej teren zamknięty, który w przypadku tarnogórskich zakładów może wynieść do 10 ha. Pozostały teren, gdzie zlokalizowane są odpady niebezpieczne, wymagające unieszkodliwienia, podlega kompetencji burmistrza gminy Tarnowskie Góry.

- Porozumienie jest krokiem milowym na drodze zabezpieczania odpadów niebezpiecznych z terenów byłych zakładów chemicznych i przywrócenia ich do ponownego wykorzystania. Ustawa rozdziela zakres działania między RDOŚ a samorządem, jednak, aby skutecznie zrealizować działania unieszkodliwiające odpady, konieczne jest zawiązanie współpracy, tym bardziej że zakres naszych prac jest zbieżny- podkreśla Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Kolejnym etapem działań RDOŚ jest pozyskanie środków finansowych na wykonanie kompleksowej oceny stanu środowiska oraz opracowanie projektu planu poprawy stanu środowiska na terenie byłych zakładów dla części obszaru stanowiącej teren zamknięty.

- W tym celu zawnioskowaliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonanie badań, ocena stanu środowiska i sporządzenie planu jego poprawy będzie punktem wyjścia do podjęcia działań unieszkodliwiających odpady. W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW pierwszą część działań będziemy realizować w 2025 r. - dodaje dyrektor Mierczyk-Sawicka.

Po zabezpieczeniu środków finansowych pozostałą część inwestycji w całości zrealizuje Miasto Tarnowskie Góry.
- Mamy już - wypracowane przy naszym udziale - narzędzia do dokończenia usuwania odpadów pozostałych po Zakładach Chemicznych. Teraz to możliwe, ale nadal bardzo trudne. Trzeba zdobyć 250 mln zł. Ale za 5-6 lat miasto zyska do zagospodarowania kilkadziesiąt hektarów gruntów. Mimo wielu towarzyszących temu przedsięwzięciu ryzyk, jesteśmy przygotowani i zdeterminowani do dalszego działania - zapewnia Arkadiusz Czech, Burmistrz Tarnowskich Gór.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.