Trwa nabór wniosków w konkursie „Zielona Pracownia’2023”

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Trwa nabór wniosków w konkursie „Zielona Pracownia’2023”

Materiał informacyjny

WFOŚiGW w Katowicach organizuje konkurs pod nazwą „Zielona Pracownia’2023”. Wnioski konkursowe można składać od 6 marca do 12 kwietnia 2023.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmuje obecnie wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2023”, który jest skierowany do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2023” jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 48.000 zł.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są w sposób stacjonarny oraz w formie elektronicznej. Regulamin konkursu oraz komplet dokumentów, które należy złożyć, by wziąć udział w konkursie można znaleźć na stronie www.wfosigw.katowice.pl.

Swoje zgłoszenia wysyłać mogą także placówki, które zostały już nagrodzone przez WFOŚiGW w zakończonym niedawno konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2023.

W ramach poprzedniego konkursu do WFOŚiGW wpłynęło 188 zgłoszeń. Jury wyłoniło 79 najbardziej ciekawych i wartościowych projektów zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie prawie 940 tys. zł.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.