Turośń Kościelna

Czytaj dalej
Artykuł sponsorowany

Turośń Kościelna

Artykuł sponsorowany

Słowo od wójta

Turośń Kościelna

Kierowanie lokalną wspólnotą samorządową nie pozwala na skostnienie, spoczynek na laurach. Jeszcze nie tak dawno zmagaliśmy się z budową sieci wodociągowej i zapewnieniem powszechnego dostępu do analogowej sieci telefonicznej, a obecnie wdrażamy najnowsze technologie, szerokopasmowy Internet i odnawialne źródła energii.

Aby szybko reagować na zmieniające się potrzeby mieszkańców, konieczne jest bycie wśród ludzi, wsłuchiwanie się w ich głosy i opinie, życie ich problemami. Niezbędna jest determinacja i odwaga w konsekwentnym dążeniu do celu. Tylko wtedy inwestycje, w dużym stopniu realizowane dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy strukturalnych, będą spełniać społeczne oczekiwania.

O gminie

Obszar gminy Turośń Kościelna liczy 14 030 hektarów, który według stanu na pierwszy dzień 2020 r. zamieszkiwało 6283 mieszkańców w 34 sołectwach. Część gminy ma charakter rolniczy, w drugiej części dominuje zabudowa pod- miejska. Około 30% obszaru znajduje się na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego i w jego otulinie, a północno-wschodnią część gminy porastają lasy mieszane tworzące pas ochronny Białegostoku. Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły – Zespół Szkół w Turośni Kościelnej, Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej i Szkoła Podstawowa w Tołczach oraz Niepu- bliczna Szkoła Podstawowa w Niewodnicy Kościelnej. W Turośni Kościelnej działa także samorządowe przedszkole, a w Niewodnicy Kościelnej dwa przedszkola niepubliczne. W 14 wsiach zlokalizowane są świetlice wiejskie, a w Turośni Kościelnej mieści się dysponujący nowoczesną salą Gminny Ośrodek Kul- tury. W 7 miejscowościach aktywnie działają jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a w 2 – Koła Gospodyń Wiejskich. W Turośni Kościelnej swoją siedzibę mają Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi i

Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W. Na terenie gminy znajdują się siedziby dwóch parafii katolickich – w Nie wodnicy Kościelnej i Turośni Kościelnej oraz parafia prawosławna w Topilcu.

Dzięki naturalnym lasom i wodom, szlakom komunikacyjnym oraz sąsiedztwu wojewódzkiego miasta, obszar gminy łączy w sobie atrakcyjne tereny przyrodnicze, mieszkaniowe i inwestycyjne. Atrakcyjność inwestycyjną gminy podnoszą przebudowane drogi wojewódzkie 678 i 682 oraz planowana modernizacja trasy kolejowej Rail Baltica, magistrali przez Białystok łączącej Warszawę z Helsinkami. Na terenie gminy zostanie zlokalizowana estakada zapewniająca dostęp do trasy S19 i Via


Rozlewiska Narwi w okolicach Topilca

Inwestycje

Dzięki aktywności samorządu i konsekwentnemu pozyskiwaniu środków unijnych w ciągu minionych 30 lat w dużym stopniu udało się nadrobić zaległości powstałe w latach socjalistycznej gospodarki niedoboru. Gmina jest zwodociągowana (z sieci korzysta 90,1% mieszkańców), sieć gazowa służy ponad 24% mieszkańców, trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej, która obecnie dociera do blisko 32 % mieszkańców. Konsekwentnie rozbudowywana i modernizowana jest sieć drogowa, w ostatnich latach także dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych. W ciągu minionej dekady realizowane były inwestycje wdrażające elementy gospodarki niskoemisyjnej. Z odnawialnych źródeł energii korzysta m.in. 14 obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, co potwierdzają ogólnopolskie rankingi. Gmina Turośń Kościelna została uznana za 79. najszybciej rozwijającą się gminę w Polsce w latach 2010-2014 i zajęła 168. miejsce pod względem wykorzystania środków unijnych na jednego mieszkańca gmin wiejskich w 2018 r. (na 2478 gmin w kraju).

Turystyka i kultura

Jedną z niepowtarzalnych wartości środowiska kulturowego gminy Turośń Kościelna jest odpust św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej. Coroczne zgromadzenie tysięcy wiernych, odbywające się zawsze 13 czerwca, zachowało swój tradycyjny charakter wiejskiego odpustu.

Położenie gminy Turośń Kościelna w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego sprawia, że jedną z największych wartości przyrodniczych tego obszaru są zachowane, często w pierwotnej formie, cieki wodne – Narew i jej dopływy. Szczególnie atrakcyjne są ujścia Turośnianki i Niewodnicy do Narwi. Nadrzeczne łąki, tereny podmokłe i bagienne stanowią ostoję ptactwa i zwierzyny. Do gatunków spotykanych szczególnie często należą czaple, żurawie oraz łosie i bobry.

Do najciekawszych miejsc, wartych szczególnej uwagi na terenie gminy Turośń Kościelna należą zespoły sakralnych obiektów zabytkowych – kościoła pw. Świętej Trójcy w Turośni Kościelnej z lat 1778-1783, wspomnianego kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy Kościelnej z lat 1886-1889 oraz cerkwi pw. św. Mikołaja w Topilcu z lat 1870–1872. W Turośni znajduje się kamienne epitafium Przecława Monwida Irzykowicza z pierwszej połowy XVII w. umieszczone w kościele parafialnym oraz usytuowany przy ul. Lipowej, pochodzący z drugiej połowy XVIII w. „Dworek Myśliwski”. Podróżując po gminie warto zatrzymać się przy krzyżu w Borowskich Olkach upamiętniającym bł. ks. Antoniego Besztę-Borowskiego, jednego z męczenników z lat drugiej wojny światowej wyniesionego na ołtarze przez św. Jana Pawła II. Do niewątpliwych atrakcji gminy należy multimedialna Ławeczka Niepodległości przed kościołem w Niewodnicy, przy krzyżu z 1930 r. upamiętniającym poległych w walkach o niepodległość w latach 1918-1920.


Multimedialna Ławeczka Niepodległości w Niewodnicy Kościelnej

Przez teren gminy biegną liczne oznakowane szlaki – piesze, rowerowe i konne. Przebiegają przez obszary atrakcyjne turystycznie – tereny leśne i nadrzeczne, wsie z zachowanymi elementami za- budowy tradycyjnej, w pobliżu głazu narzutowego w Niewodnicy Kościelnej oraz reliktów średniowiecznych cmentarzy w Bojarach i Dobrowodzie.

Mijając siedzibę Urzędu Gminy warto zwrócić uwagę na umieszczoną na dachu instalację fotowoltaiczną zapewniającą zaopatrzenie budynku w energię elektryczną. W niedalekiej przyszłości instalacja zasili zaplanowaną nieopodal stację ładowania samochodów elektrycznych.

Liczne wydarzenia kulturalne na terenie gminy animuje Gminny Ośrodek Kultury dysponujący nowoczesną biblioteką i aulą mogącą pomieścić blisko 300 osób. Aktywną działalność prowadzą osoby skupione wokół jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Lokalne centra spotkań stanowią remizy i świetlice wiejskie. Programy pomocowe rządu – 500+, Senior+, Opieka 75+, Dobry Start – realizowane od 2015 r. w znacznym stopniu podniosły stopę życiową mieszkańców i wpłynęły na aktywizację lokalnej społeczności.

Turośń Kościelna
Urząd Gminy Turośń Kościelna
ul. Białostocka 5
18-106 Turośń Kościelna
tel.: 85 715 80 00, fax: 85 715 80 01 e-mail:
[email protected]
www.turosnkoscielna.pl

Artykuł sponsorowany

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.