Twoja krew może uratować życie!

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

Twoja krew może uratować życie!

Materiał informacyjny

Krwi, mimo rozwoju medycyny i techniki nie da się wyprodukować. Jedynym źródłem jest zdrowy człowiek. Honorowy krwiodawca. Dlaczego warto pomagać? Jak przygotować się do donacji?

Krew jest potrzebna przez cały rok. Szczególnie potrzebują jej ofiary wypadków, pacjenci hematologiczni, onkologiczni oraz pacjenci poddawani operacjom.

Średnio 1 na 10 osób leczonych w szpitalu potrzebuje krwi. Do przeprowadzenia operacji serca potrzebnych jest 6 jednostek krwi, dla ofiar wypadku - 10 jednostek. Pacjent z chorobą nowotworową potrzebuje 8 x 450 ml na tydzień.

Krwi, nie da się wyprodukować, za to można się nią podzielić

Ubytek krwi po donacji jest regenerowany przez organizm w ciągu 4 tygodni.

Dzięki jednej donacji można uratować aż 3 życia!

Tu podaj tekst alternatywny

Jak przygotować się do oddania krwi?

Krew możesz oddać, jeśli jesteś osobą zdrową, pełnoletnią (do 65 roku życia), ważysz minimum 50 kg, nie przyjmujesz na stałe żadnych leków i nie leczysz się przewlekle.

Aby odpowiednio przygotować się do oddania krwi:

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Wszystkie czynności związane z kwalifikowaniem do oddania krwi i z oddaniem krwi wykonywane są przy zastosowaniu sprzętu jednorazowego użytku.

Gdzie oddasz krew

Pamiętaj, że krwi nie da się wyprodukować, za to można się nią podzielić. W każdym województwie są punkty pobierania krwi. Możesz wybrać taki, który znajduje się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania lub zgłosić się do mobilnych punktów pobierania krwi podczas organizowanych akcji. Wszelkie informacje dotyczące donacji krwi znajdziesz na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach pod adresem: www.rckik-katowice.pl.

*******

Potężny zastrzyk finansowy dla szpitali. Ponad miliard złotych trafi do śląskich placówek

Dodatkowe 15 mld złotych w skali kraju trafi w ciągu roku do systemu ochrony zdrowia. Suma ta przeznaczona będzie na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia i pozostałych wynagrodzeń dla personelu zatrudnionego na kontraktach a także, co bardzo istotne, kosztów inflacji. Dodatkowe środki trafią też na wzrost wycen w obszarach szczególnie ważnych dla szpitali powiatowych. Ochrona zdrowia w województwie śląskim zyska dodatkowy miliard złotych.

Od lipca wzrosły minimalne płace w ochronie zdrowia. Minister Zdrowia wybrał najkorzystniejszy finansowo wariant rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), który oprócz wzrostu wynagrodzeń uwzględnia również koszty inflacji i wzrost wycen w obszarach ważnych dla szpitali powiatowych.

W skali kraju na pokrycie kosztów wzrostu minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia zostanie przekazane prawie 7 mld zł, na pozostałe wynagrodzenia i inflację niemal 7,5 mld zł, a wzmocnienie wycen świadczeń w obszarach interny, chirurgii ogólnej i położnictwa wyniesie prawie 700 milionów złotych.

Na zwiększeniu wycen świadczeń szczególnie zyskają szpitale powiatowe

- Wzrost wycen w obszarach interny, chirurgii oraz ginekologii i położnictwa jest podyktowany koniecznością wsparcia szpitali powiatowych, czyli tych placówek, które na co dzień są najbliżej pacjenta. Przekazanie dodatkowych środków wymaga od szpitali podpisania kolejnych aneksów do umów. Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przygotował łącznie ponad 2 tys. aneksów, które zostały przekazane placówkom. Dodatkowe środki z pewnością poprawią sytuacje finansową szpitali w województwie śląskim - mówi Ewa Kabza, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Rekomendacje AOTMiT przygotowane w oparciu o dane z placówek medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przedstawiła Ministrowi Zdrowia rekomendację w trzech wariantach w sprawie sposobu finansowania podwyżek wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia.

Minister Zdrowia wybrał wariant wiążący się z najwyższymi nakładami finansowymi, uwzględnia on bowiem nie tylko wzrost minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, ale także koszt:

Rekomendacje zostały przygotowane w oparciu o dane z placówek medycznych, w tym ze szpitali. 85% placówek należących do sieci szpitali przekazało dane do AOTMiT.

Tu podaj tekst alternatywny

Dodatkowe środki dają poczucie bezpieczeństwa szpitalom

17 lipca Śląski OW NFZ przekazał szpitalom informacje o zwiększeniu ryczałtu. Jedną z placówek, które otrzymały nowe wyliczenia jest Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach.

- Otrzymaliśmy już nową wysokość ryczałtu, która nie rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów finansowych, ale daje poczucie bezpieczeństwa w zakresie prowadzenia działalności medycznej oraz polityki płacowej w związku ze wzrostem kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego - powiedział Przemysław Gliklich, prezes Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Województwo śląskie otrzyma ponad miliard złotych dodatkowych środków na rzecz ochrony zdrowia. Kwota ta zostanie przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów minimalnego wynagrodzenia, koszty inflacji i wzrost wycen w obszarach ważnych dla szpitali powiatowych, ale także na koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego czy lecznictwo uzdrowiskowe.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.