Marzena Sutryk

Tylko w językach mamy blisko do średniej krajowej

Tylko w językach mamy blisko do średniej krajowej
Marzena Sutryk

W piątek ogłoszono wyniki egzaminów gimnazjalnych. Jak wypadł region?

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu ogłosiła wyniki egzaminów, do których gimnazjaliści z III klas podchodzili w kwietniu. Jak wypada nasze województwo na tle kraju? Niemal w każdym przypadku jesteśmy poniżej średniej krajowej. I tak: za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie uzyskali w kraju średnio 69 procent punktów możliwych do otrzymania - u nas 65,97; z matematyki - w kraju 47 procent, u nas - 43,21. Za zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik uzyskany przez uczniów w kraju to 59 procent punktów (u nas 55,87); za zadania z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) - 52 procent punktów (w woj. zachodniopomorskim - 49,44). Natomiast średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów z egzaminu na poziomie podstawowym z języka angielskiego (najczęściej wybierany) - w kraju 67 procent, u nas - 66,43; z niemieckiego - odpowiednio 54 i 53,98; rozszerzony angielski - średnia w kraju to 49 procent, u nas nieco lepiej, bo 50,22.

Z czym uczniowie z naszego regionu mieli największe problemy? W części humanistycznej z języka polskiego - jak podaje OKE w Poznaniu - trudne dla uczniów było między innymi zadanie, za pomocą którego sprawdzano umiejętność funkcjonalnego wykorzystania wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii i wiedzy o społeczeństwie zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze było dla uczniów zadanie geometryczne, wymagające analizy informacji zawartych w jego treści oraz skorzystania z własności kątów wierzchołkowych i przyległych, a z fizyki - zadanie dotyczące zastosowania do obliczeń związku między masą, gęstością i objętością ciała stałego.

W trzeciej części egzaminu na poziomie podstawowym najtrudniejsze dla uczniów przystępujących do egzaminu m. in. z języka angielskiego okazały się zadania, za pomocą których sprawdzano rozumienie tekstów pisanych.

Na poziomie rozszerzonym we wszystkich językach obcych nowożytnych gimnazjaliści opanowali na najniższym poziomie umiejętność stosowania środków językowych.

Egzamin, wyniki i co dalej gimnazjalisto?

W dniach od 23 do 27 czerwca należy wprowadzić do systemu swoje oceny końcowe. W tym terminie należy też złożyć w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum). W Koszalinie listy z informacją o uczniach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostaną wywieszone 17 lipca do godz. 12. Jeżeli uczeń chce uczęszczać do szkoły, do której został przypisany, to do 24 lipca do godz. 15 musi potwierdzić swój wybór (złożyć oryginał świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego).

Marzena Sutryk

W Głosie Koszalińskim od 1998 roku. Obszar zainteresowań i poruszanych tematów to m. in. funkcjonowanie samorządu, głównie Koszalina i powiatu koszalińskiego, a tu niemal każda dziedzina życia - począwszy od inwestycji, poprzez sprawy urzędowe i działalność Rady Miejskiej, na jednostkowych problemach mieszkańców kończąc. To także polityka, a zwłaszcza jej przełożenie na lokalne podwórko. To również tematy z zakresu zdarzeń policyjnych, zwłaszcza z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.