Umowę o pracę zawiera się na piśmie

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Grażyna Mazurek

Umowę o pracę zawiera się na piśmie

Grażyna Mazurek

Na pytania Czytelników odpowiada Jolanta Jankowska, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

- Czy od 1 września zmieniają się przepisy dotyczące podpisywania umów o pracę?
- Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli taka umowa nie została sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków.
Od 1 września 2016 r. w sytuacji gdy umowa o pracę nie została zawarta w formie pisemnej, pracodawca będzie miał obowiązek jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków. Każdy pracownik zanim rozpocznie pracę będzie zatem musiał posiadać albo pisemną umowę o pracę albo pisemne potwierdzenie warunków umowy o pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić lepszą ochronę pracowników, łatwiejsze dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy i umożliwić jednocześnie inspektorom pracy skuteczne zapobieganie nielegalnemu zatrudnianiu pracowników.

umowa o pracę
123rf Zgodnie z obowiązującymi przepisami umowę o pracę zawiera się na piśmie.

- Zawarliśmy z pracownikiem pierwszą umowę o pracę na czas określony od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. a drugą od 1 stycznia 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r. Czy kolejna umowa o pracę zawarta od 1 września 2016 r. będzie już umową na czas nieokreślony czy też jeszcze na czas określony? Jaki okres wypowiedzenia należy wpisać w informacjach o warunkach zatrudnienia?
- Strony mogą od 1 września2016 r. zawrzeć umowę na czas określony i obowiązuje tu 33-miesięczny limit zatrudnienia na czas określony, liczony od 22 lutego 2016 r. Będzie to trzecia umowa z limitu dopuszczalnych trzech umów na czas określony. Przy wypowiadaniu tej umowy znajdą zastosowanie okresy wypowiedzenia zależne od długości zakładowego stażu pracy zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy.

Grażyna Mazurek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.