Materiał informacyjny

Usuwanie azbestu. Można składać wnioski

Fot. 123RF. Azbest jest niebezpieczny nie tylko dla środowiska, ale i zdrowia Fot. 123RF. Azbest jest niebezpieczny nie tylko dla środowiska, ale i zdrowia
Materiał informacyjny

WFOŚiGW w Katowicach ogłosił dodatkowy nabór wniosków na 2023 rok na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu. Wnioski można składać do 7 lipca.

Przez wiele lat azbest, ze względu na swoje właściwości, takie jak m.in. odporność na niskie i wysokie temperatury, miękkość, giętkość, ognioodporność, odporność na działanie kwasów, a także dobrą elastyczność, właściwości izolacyjne czy niską cenę, był powszechnie stosowany w budownictwie. Wykorzystywano go między innymi do pokrywania dachów, zwłaszcza w latach 60. i 70. Tymczasem materiał jest niebezpieczny nie tylko dla środowiska, ale i zdrowia, azbest jest przyczyną bardzo poważnych chorób.

Co ciekawe, programy, które mają na celu otrzymanie dofinansowania na prace związane z usuwaniem azbestu cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród samorządów z naszego regionu.

Teraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na 2023 r. na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Gdy rozstrzygaliśmy nasz ranking na Ekologiczną Gminę Województwa Śląskiego, który zorganizowaliśmy razem z WFOŚiGW w Katowicach, wyróżniliśmy gminy i powiaty z naszego regionu, które dbają o środowisko. Jedną z kategorii Była Eko Gmina, w której uhonorowaliśmy gminy najskuteczniej walczące z azbestem. Ich wybranie było o tyle proste, że o kolejności jednoznacznie decydował wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zwycięzcami zostały: gmina Irządze za usuwanie wyrobów zawierających azbest, gmina Żarnowiec za transport i utylizację odpadów zawierających azbest oraz gmina Lelów za demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych.

Podczas gali kończącej ranking obecni na sali samorządowcy zwracali uwagę, że czekają na kolejny nabór wniosków, bo już je mają od mieszkańców. Zapewniali, że na pewno wystartują w kolejnych programach.

- Od lat pracownicy naszego urzędu zachęcają mieszkańców, by brali udział w programach mających na celu likwidację azbestu Nasza gmina cały czas jest z ekologią za pan brat. Mamy świetną oczyszczalnię ścieków, budujemy kanalizację, mamy już około 80 proc. gminy skanalizowanej i cały czas korzystamy z programów oferowanych przez katowicki Fundusz. Przystępujemy też do odnawialnych źródeł energii - mówił Krystian Kotynia, burmistrz Krzepic.

Od 2016 roku w gminie Irządze skutecznie prowadzone są zadania związane z demontażem, zbiorem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest. Działania odbywają się w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Żarnowiec od 2017 roku prowadzi program utylizacji i odbioru azbestu od mieszkańców gminy, dzięki czemu konsekwentnie zmniejsza się ilość tego szkodliwego surowca na terenie gminy. Na swojej stronie internetowej Żarnowiec regularnie ogłasza kolejne tury dofinansowań na wymianę pokrycia dachowego i utylizację azbestu.

Z kolei gmina Lelów już od przeszło 10 lat prowadzi działania związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest. W 2012 roku Rada Gminy Lelów przyjęła „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lelów na lata 2012-2032”.

Od momentu wdrożenia programu w życie, władze Lelowa skutecznie pozyskują środki finansowe na demontaż, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest - zarówno pochodzących z budynków użyteczności publicznej, jak i budynków stanowiących własność osób fizycznych zamieszkujących teren gminy Lelów.

Tu podaj tekst alternatywny
Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.