Uwaga uczniowie i studenci! Nie przegapcie terminu, bo stracicie rentę

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Małgorzata Stempinska

Uwaga uczniowie i studenci! Nie przegapcie terminu, bo stracicie rentę

Małgorzata Stempinska

Uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną po śmierci rodzica muszą do ZUS dostarczyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Uczniowie mają czas do końca września, a dla studentów termin ten upływa z końcem października.

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16. roku życia. Jednak, gdy kontynuują naukę, mogą ją otrzymywać aż do 25 roku życia. Jeśli urodziny studenta przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

- Natomiast bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16. roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą - zaznacza Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wypłaty też przez okres wakacji

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych pobierających rentę rodzinną powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, a studenci - do końca października. Świadczenie zostanie wypłacone na czas, gdy złożą dokumenty odpowiednio wcześniej. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, tj. w przypadku ucznia w październiku, a studenta w listopadzie, stracą rentę rodzinną za jeden miesiąc. Abiturient, który ukończył szkołę średnią i został przyjęty na studia, chcąc otrzymać rentę za wrzesień, powinien dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia do końca września, a zaświadczenie, że jest studentem na początku października

ZUS wypłaca rentę rodzinną dzieciom zmarłego na okres roku szkolnego, który obejmuje też wakacje. Uczniom szkół ponadpodstawowych świadczenie wypłacane jest co miesiąc do końca sierpnia, a studentom do końca września danego roku akademickiego. Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są wydawane na rok albo na programowy czas nauki.

Jeżeli szkoła albo uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki, np. 3-letni czy 4-letni, to w takim przypadku ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres kontrolując jednak czy nauka jest rzeczywiście kontynuowana.

Trzeba poinformować ZUS o przerwaniu nauki

W przypadku zaprzestania nauki, uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej.

Jeśli tego nie zrobią Zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobierane świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz z odsetkami.

W każdej chwili można zrezygnować z pobierania renty rodzinnej. Powody mogą być różne. Nie trzeba ich podawać. Na wniosek takiej osoby ZUS może ją wyłączyć z kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej. Od tego miesiąca ponownie ustali wysokość świadczenia dla pozostałych uprawnionych.

Jeśli ktoś został wyłączony na swój wniosek z kręgu uprawnionych, może znowu ubiegać się o rentę rodzinną. Musi ponownie złożyć wniosek, a ZUS sprawdzi czy nadal spełnia warunki do uzyskania renty.

Warto zaznaczyć, że renta rodzinna przyznawana jest na wniosek uprawnionej osoby, który należy złożyć w jednostce ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Jest ona w razie konieczności dzielona po równo. Wysokość renty zależy od zarobków zmarłej osoby, długości stażu pracy, liczby uprawnionych osób i wynosi od 85 proc. do 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Małgorzata Stempinska

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.