Uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Czytaj dalej
Materiał informacyjny Śląskiego OW NFZ

Uzdrowiska wznawiają swoją działalność. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

Materiał informacyjny Śląskiego OW NFZ

15 czerwca pierwsi pacjenci wyjechali na leczenie uzdrowiskowe. W czasie epidemii koronawirusa zasady pobytu w sanatoriach zmieniły się. O czym musisz teraz pamiętać, wybierając się do uzdrowiska? Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Kiedy wyjadę na leczenie uzdrowiskowe?

Uzdrowiska wznowiły działalność 15 czerwca br. O terminie leczenia poinformuje oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

UWAGA - BARDZO WAŻNE - Narodowy Fundusz Zdrowia prosi, aby po otrzymaniu informacji skontaktować się z sanatorium, do którego zostali Państwo skierowani i podać swój aktualny numer telefonu.

Musiałam przerwać leczenie uzdrowiskowe z powodu epidemii. Czy mogę je dokończyć?

Osoby, które przerwały leczenie uzdrowiskowe po 15 marca, które trwało poniżej 15 dni, będą mogły kontynuować je na podstawie dotychczasowego skierowania, na takich samych zasadach, jak poprzednio, z uwzględnieniem dni już spędzonych w sanatorium. Uzdrowisko skontaktuje się z Panią i uzgodni termin, od którego będzie mogła Pani wznowić leczenie. Termin ten nie może być późniejszy niż 30 września br. Warunkiem kontynuacji leczenia jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W kwietniu miałem wyjechać do uzdrowiska, jednak mój turnus się nie odbył. Czy mój termin przepada?

Pana turnus nie przepada. Jeżeli zwrócił Pan skierowanie do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, oddział skontaktuje się z Panem i wskaże nowy termin rozpoczęcia leczenia. NFZ poinformuje także o tym, gdzie i w jakich godzinach będzie mógł Pan wykonać test na obecność koronawirusa. Warunkiem wyjazdu do uzdrowiska jest negatywny wynik testu. Wynik testu telefonicznie przekaże Panu uzdrowisko, które nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem turnusu, potwierdzi Pana przyjazd.

Co mam zrobić ze skierowaniem, którego nie odesłałem do NFZ?

Jeżeli leczenie uzdrowiskowe miało się odbyć pomiędzy 14 marca a 14 czerwca, to takie skierowanie powinien Pan zwrócić do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ, tak aby Fundusz mógł wskazać Panu nowe miejsce i termin leczenia. Skierowanie powinno zostać zwrócone do 31 lipca br.

Mam wyznaczony termin na leczenie uzdrowiskowe na drugą połowę czerwca, co mam zrobić, żeby wyjechać do sanatorium?

Jeżeli ma Pan wyznaczony termin i miejsce leczenia, będzie Pan mógł rozpocząć leczenie uzdrowiskowe po wykluczeniu koronawirusa. Oddział wojewódzki NFZ pisemnie poinformuje Pana o tym, gdzie i kiedy będzie mógł Pan wykonać test.

Gdzie mogę wykonać test na koronawirusa?

O tym gdzie, kiedy i w których godzinach będzie można pobrać wymaz do badania na koronawirusa, poinformuje pisemnie oddział wojewódzki NFZ. Test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 można wykonać nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego.

Czy będę musiał zapłacić za test na koronawirusa?

Dla pacjentów uzdrowiskowych test jest bezpłatny. Za pobranie wymazu i wykonanie testu, we wskazanych przez oddział wojewódzki NFZ punktach, zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czy otrzymam skierowanie na wykonanie testu diagnostycznego w kierunku koronawirusa?

Podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Wyjeżdżam z dzieckiem do sanatorium, jako opiekun. Czy również muszę wykonać test na koronawirusa?

Obowiązek wykonania testu wykluczającego obecność koronawirusa dotyczy zarówno dzieci, które oczekują na leczenie uzdrowiskowe, jak i ich opiekunów.

Skąd będę wiedział, jaki jest wynik testu i czy mogę wyjechać do uzdrowiska?

Wynik testu — jeszcze przed wyjazdem — przekaże Panu telefonicznie uzdrowisko, do którego został Pan skierowany. W przypadku wykluczenia koronawirusa uzdrowisko potwierdzi telefonicznie Pana przyjazd.

Czy będę mógł pojechać do sanatorium w wyznaczonym terminie w przypadku, gdy test potwierdzi, że zostałem zakażony koronawirusem?

Dodatni wynik testu będzie oznaczał, że nie może Pan wyjechać na leczenie uzdrowiskowe, ponieważ sanatorium nie może przyjąć osoby z potwierdzoną obecnością koronawirusa.

Czy w obecnej sytuacji można korzystać ze zwrotów i wyjechać za kogoś do sanatorium?

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego wolny termin może wykorzystać kolejna osoba. Warunkiem jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z:

Materiał informacyjny Śląskiego OW NFZ

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.