Wakacje za granicą? Koniecznie zabierz ze sobą EKUZ!

Czytaj dalej
Materiał informacyjny Śląskiego OW NFZ

Wakacje za granicą? Koniecznie zabierz ze sobą EKUZ!

Materiał informacyjny Śląskiego OW NFZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA - Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.
Ubezpieczony korzystający z EKUZ za granicą powinien pamiętać, że podlega obowiązkom i korzysta z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie bezpłatna. Zanim pacjent pójdzie do lekarza za granicą powinien upewnić się czy działa on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa lub czy zapłaci za usługę, której potrzebuje. Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi takie koszty.

Wakacje za granicą? Koniecznie zabierz ze sobą EKUZ!

Kto może uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Aby otrzymać kartę należy złożyć wniosek o wydanie EKUZ – formularz różni się w zależności od rodzaju wyjazdu. Wnioski można pobrać ze strony internetowej https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/nasze-zdrowie-w-ue/leczenie-w-krajach-unii-europejskiej-i-efta/jak-wyrobic-karte-ekuz/

Co można zrobić z wypełnionym i podpisanym wnioskiem?

Jak odebrać kartę?

Ile kosztuje wydanie karty?

Karta EKUZ jest bezpłatna. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne.

Jaki jest czas oczekiwania?

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

5 lat - karta wydana dla:

18 miesięcy - karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:

6 miesięcy - karta wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:

2 miesiące - karta wydana dla osób:

W innych przypadkach:
90 dni - karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza
42 dni - karta wydana dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Okres ważności karty nie może być dłuższy niż okres, w którym ubezpieczony może korzystać z opieki medycznej w Polsce.

UWAGA! Termin ważności karty zależy też od typu wyjazdu:

Karta EKUZ dla niewidomych

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez możliwość dodatkowego oznakowania karty napisem EKUZ w alfabecie Braille'a.
Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części. Aby otrzymać naklejkę wystarczy na wniosku umieścić odręczny dopisek: Karta dla osoby niewidomej.

Materiał informacyjny Śląskiego OW NFZ

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.