Warto oszczędzać wodę. Może to robić każdy z nas

Czytaj dalej
Fot. Fot. mat. prasowe WFOŚIGW w Katowicach
Monika Krężel

Warto oszczędzać wodę. Może to robić każdy z nas

Monika Krężel

Warto wiedzieć, że już rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w drugiej edycji programu „Moja Woda”. Można otrzymać dotacje w wysokości do 5 tys. złotych na instalacje do zbierania wód opadowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą odsłonę programu „Moja Woda”. Wnioski o dotacje na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W całym kraju przeznaczono na ten cel 100 mln zł.

Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dzięki temu wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp.

Program ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe.

Monika Krężel

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.