Materiał informacyjny

Warto walczyć o poprawę środowiska naturalnego

Mieszkańcy świetnie wiedzą, jak ma wyglądać ich miasto. Fot. ZZM Katowice Mieszkańcy świetnie wiedzą, jak ma wyglądać ich miasto. Fot. ZZM Katowice
Materiał informacyjny

Są już wyniki IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. W 2024 r. zostanie zrealizowanych rekordowe 108 zadań za kwotę blisko 3 mln zł.

W Katowicach, oprócz środków w ramach Budżetu Obywatelskiego, mieszkańcy dysponują dodatkową pulą pieniędzy, które mogą przeznaczyć na swoje pomysły wspierające poprawę środowiska naturalnego w mieście. Łączna wartość obu działań to ponad 20,5 mln zł, z czego 3 mln przeznaczone są na zadania z Zielonego Budżetu miasta Katowice.

- Zielony Budżet stał się elementem wyróżniającym Katowice. To niezwykle ważne narzędzie w zakresie zazieleniania dzielnic i edukacji ekologicznej. O tym jak ważne to zadanie najlepiej świadczy liczba złożonych wniosków. W tym roku było ich 201. Rekordowe 156 wniosków przeszło pozytywną weryfikację dotyczącą możliwości ich realizacji i zostało poddanych ocenie przez powołany w tym celu zespół oceniający. Biorąc pod uwagę wyniki prac zespołu i jego rekomendacje, postanowiłem wyznaczyć do realizacji 108 spośród zgłoszonych zadań, przy czym 15 z nich to propozycje ogólnomiejskie - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Założenie jest proste - do Zielonego Budżetu mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły tylko z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Każde zadanie jest sprawdzane od strony formalnej, następnie weryfikowane są możliwości jego wykonania.

- Ponieważ co roku wartość zgłoszonych zadań przekracza środki finansowe przeznaczone na ich realizację, rekomendacje, które zadania najpełniej wpisują się w ideę Zielonego Budżetu, wydaje powołany zespół oceniający - mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. - Zespół oceniający wskazał 107 zadań do realizacji, jednak dodatkowo zarekomendował propozycję pt. „Rewitalizacja zieleni w parku Kościuszki”, na które zabrakło środków w puli zadań ogólnomiejskich. Kwota na to zadanie pochodzi z niewykorzystanych środków na zadania lokalne.

Zespół oceniający tworzą specjaliści z katowickiego Zakładu Zieleni Miejskiej. Wsparciem w ocenie byli przedstawiciele środowisk naukowych: dr hab. Edyta Sierka, dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, a stronę społeczną reprezentowała Natalia Szyszko - prezes Stowarzyszenia Kurka Wodna. W obradach udział brali także przedstawiciele tych komórek urzędu i jednostek, które oceniały zadania na etapie weryfikacji merytorycznej.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.