WFOŚiGW dofinansuje usuwanie odpadów

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

WFOŚiGW dofinansuje usuwanie odpadów

Materiał informacyjny

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w dniu 16.12.2022 roku przyjęła uchwałę dotyczącą Szczególnych zasad finansowania zadań realizowanych w ramach usuwania „porzuconych odpadów”.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW podjęła uchwałę w odpowiedzi na zgłaszane przez samorządy województwa śląskiego problemy związane z nielegalnym magazynowaniem odpadów oraz z wysokimi kosztami ich usuwania i unieszkodliwiania, a także w celu ograniczenia zagrożenia dla życia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku spowodowanych „porzuconymi odpadami”.

Nabór wniosków rozpoczął się 16 stycznia 2023 roku i odbywa się w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach, które dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w zakładce: Dofinansowanie zadań/ Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi/ Wzory wniosków / d. Inne.

Warunki dofinansowania zadań określone są w Szczególnych zasadach finansowania zadań realizowanych w ramach usuwania „porzuconych odpadów” dostępnych na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

OPRC. JSL

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2023 Polska Press Sp. z o.o.