Materiał informacyjny

Wiceminister Bolesta reprezentował Polskę na kluczowym spotkaniu Rady UE ds. Energii

Polska poparła podniesioną przez Czechy i Słowację kwestię konieczności wzmocnienia sprawiedliwej transformacji. Fot. gov.pl Polska poparła podniesioną przez Czechy i Słowację kwestię konieczności wzmocnienia sprawiedliwej transformacji. Fot. gov.pl
Materiał informacyjny

Spotkanie, które odbyło się 30 maja skupiło się na kwestiach dotyczących polityki energetycznej UE, w tym transformacji , zrównoważonego rozwoju oraz współpracy w tej kwestii państw członkowskich.

Podczas posiedzenia Rada Unii Europejskiej przyjęła konkluzje w sprawie rozwoju zrównoważonych sieci energetycznych. Konkluzje są kluczowym elementem w procesie transformacji energetycznej, a ostateczne ich brzmienie to współpraca i kompromis państw członkowskich Unii.

- Popieramy konkluzje w sprawie rozwoju zrównoważonych sieci energetycznych i mamy nadzieję, że będą one punktem wyjścia do dalszych dyskusji na ten temat. Są one głównym element transformacji naszych systemów energetycznych. W kontekście kosztów związanych z transformacją, podkreślamy, że dla Polski kluczowa jest kwestia zapewnienia odpowiedniego finansowania i poszukiwania jego nowych źródeł - powiedział wiceminister Krzysztof Bolesta.

W dyskusji na temat REPower w 2 lata po jego ogłoszeniu wiceminister zaznaczył, że Polska całkowicie zaprzestała importu rosyjskiej ropy, oleju napędowego oraz benzyny. Polski sektor gazowy jest też w pełni zdywersyfikowany. Wiceminister podkreślił również, że osiągnięcie celu REPower EU wymaga wprowadzenia kompleksowych sankcji.

- Gratuluję wszystkim miejsca, w którym jesteśmy. Nie było to łatwe, ale cele RePower EU zostały już w znacznej mierze zrealizowane. Przed nami jednak wciąż wiele działań w tym zakresie. Polska poczyniła już w zakresie dywersyfikacji znaczne postępy. Zostaną one dalej wzmocnione dzięki kolejnym sankcjom wobec Rosji, które wejdą w życie w kolejnych miesiącach - podsumował wiceminister.

Przedmiotem debaty na Radzie UE ds. Energii było również podsumowanie Europejskiego Zielonego Ładu, w zakresie wdrażania celów efektywności energetycznej i energii odnawialnej.

- Zostały już ustalone ambitne cele na rok 2030 i powinniśmy skupić się na ich realizacji, biorąc jednocześnie pod uwagę kwestię konkurencyjności europejskiej gospodarki – podkreślił wiceminister.

Polska poparła podniesioną przez Czechy i Słowację kwestię konieczności wzmocnienia sprawiedliwej transformacji. Fot. gov.pl
Ustalono cele na 2030 rok w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu. UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Fot. gov.pl

Krzysztof Bolesta zwrócił też uwagę, że z powodu wysokich cen energii UE traci na konkurencyjności. Polska poczyniła duże postępy w odchodzeniu od paliw kopalnych i rozwoju OZE, jednakże realizacja poszczególnych celów sektorowych, zwłaszcza dla transportu, może okazać się problematyczna. Dlatego też rozważenia wymaga dalsze utrzymywania celów sektorowych. Polska podniosłą także kwestię przeprowadzania aukcji Funduszu Innowacyjnego na 2024 r. dotyczących produkcji wodoru odnawialnego pochodzenia niebiologicznego.

- Istotne jest, aby wsparcie UE dla nowej produkcji wodoru gwarantowało sprawiedliwą dystrybucję i równe szanse dla wszystkich inwestorów – mówił wiceminister.

Polska poparła również podniesioną przez Czechy i Słowację kwestię konieczności wzmocnienia sprawiedliwej transformacji:
Sprawiedliwa transformacja nie została jeszcze w pełni zrealizowana w regionach, gdzie istotny jest sektor kopalny. Jej realizacja będzie wymagała stabilnego finansowania, również w kolejnej wieloletniej perspektywie finansowej.

W świetle powyższych dyskusji i wyzwań stojących przed krajami członkowskimi Unii Europejskiej, Polska z zaangażowaniem deklaruje dalszą współpracę na rzecz osiągnięcia wspólnych celów energetycznych i klimatycznych. Kluczowe jest, aby transformacja energetyczna była sprawiedliwa i zrównoważona, zapewniając jednocześnie konkurencyjność gospodarki europejskiej. Polska podkreśla, że konieczne jest znalezienie nowych źródeł finansowania oraz wprowadzenie kompleksowych działań wspierających zarówno rozwój OZE, jak i dywersyfikację źródeł energii.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.