Wielka rewolucja w liniach miejskiej komunikacji

Czytaj dalej
Fot. Piotr Kamionka/archiwum Polska Press
Marcin Bereszczyński

Wielka rewolucja w liniach miejskiej komunikacji

Marcin Bereszczyński

W każdym obszarze miasta pojawią się zmiany przebiegu tras autobusów i tramwajów. Część linii zostania skrócona, część wydłużona, niektóre zostaną zlikwidowane, a inne zostaną utworzone. Czy nowa siatka połączeń uzdrowi łódzką komunikację miejską? Czy częstsze kursy zapewnią jej niezawodność i punktualność? Czy będziemy szybciej przemieszczać się po mieście? Odpowiedź po 2 kwietnia.

Nowy model transportu zbiorowego jest oparty na systemie węzłów przesiadkowych. Przy zwiększonej częstotliwości kursów podróżni nie powinni tracić czasu na przesiadki. Część linii ma skróconą trasę, aby zapewnić im punktualność. Wiele linii ma warianty, dzięki którym będzie możliwość dojechania w kilka miejsc. Komunikacja miejska wjedzie też na ulice, których dotąd nie odwiedzała. To aż 40 km nowych ulic objętych transportem zbiorowym. Miasto podzielono na 12 obszarów. Przyjrzyjmy się, co zostanie zmienione w każdym z nich.

1. Retkinia, Karolew, Nowy Józefów, Nowe Sady, Pienista

Mieszkańców czeka powrót linii 14, która dojedzie do pętli na Karolewie w dni powszednie, zaś w weekendy ma kończyć trasę na Wyszyńskiego. Linia 55 pojedzie przez Nowe Sady, Politechnikę, Księży Młyn i zapewni dojazd na Retkinię z Obywatelskiej. Linia 76 ma służyć jedynie dojazdowi do tramwaju przy Retkińskiej. Autobus 68 pojedzie przez Smulsko do Ikea. Nowa linia 88 połączy lotnisko, Łódź Kaliską, centrum i Łódź Fabryczną. Można będzie przesiąść się z niej na 55 i 69 w stronę Retkini. Dojazd do Nowego Józefowa zapewni linia G z pętli Wyszyńskiego. Jej rozkład będzie uzależniony od godzin zmian w strefie przemysłowej. Linia 99 pojedzie przez Koziny zamiast do al. Kościuszki, co skróci czas dojazdu na Radogoszcz i Julianów. Linia 80 pozwoli dojechać z Retkini przez centrum na Widzew do pętli przy Czajkowskiego. Nowa linia 94 dowiezie do Konstantynowa Łódzkiego Maratońską i Sanitariuszek. Linia 98 zostanie zlikwidowana.

2. Teofilów, Żabieniec, Wielkopolska, Zdrowie, Złotno, Mania

Główna linia 96 ma jeździć co 6 minut, a co drugi autobus pojedzie Bielicową i Łanową. Linia 5 z Żabieńca wróci na Kilińskiego do pętli Kurczaki. Linia 16 będzie kursować od Szczecińskiej na Kurczaki przez PŁ i szpital Kopernika. Linia 78 z Żabieńca pojedzie najkrótszą trasą do Aleksandrowa. Linia 81 wchłonie linię 87, którą dublowała. Nowa linia 87 z Telefonicznej pojedzie przez centrum na Żubardzką. Linia 84 pojedzie do Rojnej przez Rydzową. Linia 74 z Huty Jagodnicy dojedzie do PŁ i pl. Niepodległości. Podmiejskie warianty linii 74 zostaną zastąpione linią 97 z Łodzi Kaliskiej przez Konstantynowską i Podchorążych. Linia 9 nie pojedzie do Konstantynowa. Tam pojedzie 43.

3. Radogoszcz, Liściasta

Linia 59 będzie dowoziła mieszkańców do tramwajów. Linia 11 będzie kursować co 6 minut. Co drugi tramwaj będzie miał skróconą trasę do pl. Niepodległości. Linie 45 ze Zgierza i 46 z Ozorkowa pojadą przez pl. Wolności na osiedle Lummumby. Linia 99 pojedzie przez Koziny. Linia 65 nie dojedzie do lotniska, tylko skończy kurs przy szpitalu im. WAM przy Żeromskiego. Nowa linia 79 pojedzie ze Świtezianki do pl. Wolności przez Włókniarzy, Żubardź i Manufakturę.

4. Żubardź, Koziny, Stare Bałuty, Julianów

Zrezygnowano z linii bezpośredniej z Drewnowskiej i Klonowej na Teofilów, ale zwiększono częstotliwość 96 do 6 minut. Linia 7 będzie skierowana na ŁTR. Nowa linia 87 połączy osiedle przy ul. Żubardzkiej przez Karskiego, Manufakturę, rondo Solidarności, WORD przy Smutnej i dojedzie do Telefonicznej. Linia 79 na Radogoszcz pojedzie z pl. Wolności przez ul. ks. Brzóski, ale tylko jadąc na północ.

5. Marysin, Doły, Arturówek, Łagiewniki

Linia 57 z Karpackiej zostanie skrócona do dworca Łódź Fabryczna. Na dalszym odcinku zastąpi ją linia 85, która z dworca do Marysińskiej pojedzie Źródłową, Franciszkańską, Szklaną, Marysińską i Okopową. Linia 64 będzie wydłużona aż do Rynku Bałuckiego. Linia 70 dojedzie z CZMP aż do ronda Powstańców 1863 r. Uporządkowane zostaną linie podmiejskie i peryferyjne z dworca Fabrycznego i Wydawniczej. Będą trzy pakiety linii kursujących co 12 minut: 51 do Łagiewnik, 53 na Sikawę, do Nowosolnej i ościennych gmin, 60 z Wydawniczej na Strykowską i do gminy Stryków. Część kursów 85 zostanie skierowana do Arturówka, a kursy będą skorelowane czasowo z linią 3. Linia 85 nie pojedzie na Widzew, tylko na Fabryczny. Rozdzielone zostaną linie 61 i 67. Pierwsza pojedzie do Zgierza, druga do Skotnik. Jeden z czterech wariantów linii 60 zapewni dojazd ze Strykowskiej, Łupkowej i Kryształowej do szkoły przy Centralnej.

6. Stoki, Sikawa, Podgórze, Nowosolna, Wzniesienia Łódzkie, Mileszki, Wiączyń

Linia 58 pojedzie przez CKD i stację Łódź Stoki. Autobusy pojadą Nowogrodzką, a kursy będą przedłużone ze Stoków na Janów. Autobus 64 z Bałuckiego Rynku dojedzie do Urzędu Skarbowego na Widzewie przez Widzewską, Tesco, cmentarz Zarzew, a w weekendy do dworca Łódź Widzew. Linie kursujące Brzezińską 53, 67 i 88 pojadą z dworca Fabrycznego. Linia 87B z Telefonicznej pojedzie do centrum Północną. Linia 91 dojedzie tylko do pętli Janów, a 91A pojedzie Peoniową i Jugosłowiańską.

7. Stary Widzew, Widzew Wschód, Janów, Olechów, Andrzejów

Tramwaje linii 9 pojadą do pętli Olechów, a linia 3 zostanie skrócona do pętli Augustów. Co drugi tramwaj 10 będzie dojeżdżał tylko do pętli Augustów. Linia 7 pojedzie od pętli Lodowa przez Przybyszewskiego do ŁTR. Linia 80 zostanie wydłużona i pojedzie Piłsudskiego, Niciarnianą, Przybyszewskiego do pętli Czajkowskiego. Linia 55 zniknie z Olechowa i Widzewa. Linie 72 i 58 wjadą w osiedle Janów do pętli przy Zagłoby.

8. Chojny, Kurczaki, Komorniki, Wiskitno

Wycofane zostaną linie 16 i 16A, aby umożliwić dojazd na Kurczaki linii 5. Linia 95 powinna obsłużyć ul. św. Wojciecha i Sternfelda. Autobus dowiezie do tramwaju i na dworzec Łódź Chojny. Linią 95 można będzie dojechać do Ikea. Linia 75 pojedzie Śląską i Kruczkowskiego. Z pętli przy Karpackiej odjeżdżać będą autobusy 56 do Rzgowa. Oba warianty linii 71 pojadą przez Młynek na Dąbrowę, a linia 92 będzie skrócona na Dąbrowę.

9. Dąbrowa, Zarzew, Dąbrowa Przemysłowa

Na Przybyszewskiego będzie dodatkowy tramwaj 7. Po Tatrzańskiej i Felińskiego zamiast linii 77 pojedzie 55. Po Zbaraskiej i Kossaka pojedzie linia 71. Dowiezie do tramwaju na Niższej. Linia 69 ominie Wedmanowej poza godzinami zmian w zakładach.

10. Ruda Pabianicka, Stare Rokicie

Linia 77 ze Starego Rokicia na północ pojedzie przez Nowe Sady do Jana Pawła II, na Politechnikę, Księży Młyn do pętli Wydawnicza. Linia 63 i 61 pojedzie ze stacji Łódź Chojny Pabianicką, Pokładową przez Stare Rokicie do Karpackiej. Linia 68 została skrócona do Ikea. Przestrzenną pojedzie 95. Jeden z wariantów 95 pojedzie Ekonomiczną. Linia 50 będzie skrócona do pl. Niepodległości. Linie 63 i 77 z ul. św. Franciszka pojadą przez Leszczową i zatrzymają się przy stacji Łódź Pabianicka. Linia 15A otrzyma numer 17, żeby nie mylić jej z linią 15 na Kurczaki.

11. Kurak, Czerwony Rynek, Górniak, Politechniczna, Księży Młyn

Pojawi się autobus na Zaolziańskiej i Karpackiej. To linia 63 ze Starego Rokicia i Rudy Pabianickiej. Linia 72 z Janowa pojedzie przez ul. Bednarską. Znika linia 95 i tramwaje 16 i 16A. Autobus 74 kursować ma z pl. Niepodległości przez politechnikę, pl. Barlickiego na Złotno. Linia 77 wyjedzie z Księżego Młyna na północ przez Przędzalnianą do Wydawniczej. W przeciwnym kierunku zostanie wydłużona do Starego Rokicia przez Inżynierską, Proletariacką, Obywatelską i Nowe Sady. Połowa kursów 55 pojedzie przez Tylną.

12. Śródmieście, NCŁ, Stare Polesie, osiedle im. Lumumby

PoŁTR tramwaje różnych linii mają kursować co 2 minuty. Linia 99 nie pojedzie Zachodnią, tylko przez Koziny. Linią 80 można będzie dojechać na Widzew, ale linią 57 tylko doFabrycznego. Pozostałe zmiany kursów przez centrum były omówione przyopisie zmian wposzczególnych obszarach.

Marcin Bereszczyński

Jestem dziennikarzem "Dziennika Łódzkiego".
Zajmuję się samorządem, spółkami komunalnymi, komunikacją miejską, drogami, koleją, autostradami, rynkiem nieruchomości i inwestycjami.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.