Materiał informacyjny

Woda dla pokoju w 2024 roku

Woda dla pokoju w 2024 roku
Materiał informacyjny

Za nami Światowy Dzień Wody 2024. W tym roku hasłem przewodnim przedsięwzięcia były słowa: „Water for Peace” – „Woda na rzecz pokoju”.

Światowy Dzień Wody, obchodzony corocznie 22 marca, został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 22 grudnia 1992 roku. Każdego roku jest on celebrowany pod innym hasłem.

Celem jego obchodów w 2024 roku jest podkreślenie korzyści płynących z odpowiedniego zarządzania zasobami wodnymi jako środka na rzecz pokoju. Poprzez demonstrację skutecznych mechanizmów i narzędzi wzmacniających współpracę oraz zapobiegających konfliktom związanym z wodą, chcemy zwrócić uwagę na znaczenie współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej.

Organizatorzy tegorocznego Światowego Dnia Wody zauważają, że niedobór wody, jej zanieczyszczenie oraz nierówny dostęp do niej mogą prowadzić do napięć między społecznościami i państwami.

Ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie korzysta z wód, które przekraczają granice państw, jednakże tylko 24 kraje podpisały umowy dotyczące współpracy w zakresie korzystania z wspólnych zasobów wodnych. UNICEF podkreśla, że zapewnienie stałego dostępu do czystej wody pitnej to fundamentalne prawo każdego człowieka.

W obliczu skutków zmian klimatycznych i wzrostu populacji, rośnie potrzeba jednoczenia się w celu ochrony i zachowania naszych najcenniejszych zasobów. Woda nie jest jedynie surowcem do wykorzystania czy przedmiotem konkurencji - jest to także prawo człowieka związane z każdym aspektem życia.

Główne przesłania tegorocznego Światowego Dnia Wody podkreślają, że woda może być zarówno czynnikiem pokoju, jak i konfliktu. Współpraca w sprawie wody może przyczynić się do zaspokojenia potrzeb wszystkich oraz stabilizacji sytuacji na świecie.

Jednym z kluczowych elementów tej inicjatywy jest edukacja i świadomość społeczna na temat znaczenia wody oraz konieczności jej zrównoważonego wykorzystania. Poprzez działania informacyjne i edukacyjne można przyczynić się do budowania większej wrażliwości na problemy związane z wodą oraz mobilizować społeczności do aktywnego zaangażowania w procesy podejmowania decyzji dotyczących gospodarki wodnej. W ten sposób można przekształcić społeczną świadomość na rzecz bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania naszymi zasobami wodnymi.

Z okazji Światowego Dnia Wody pracownicy Katowickich Wodociągów edukowali uczniów katowickich szkół. Akcja rozpoczęła się 18 marca w Zespole Szkół Poligraficzno–Mechanicznych.

Spotkania z młodszymi dziećmi odbyły się 19 marca w Miejskim Przedszkolu nr 95, gdzie poprzez zabawę dzieciom przekazywano wartości związane z poszanowaniem i ochroną wody. Kolejne zajęcia odbyły się 20 marca w Szkole Podstawowej nr 40.

21 marca, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy ul. Wita Stwosza 7 oraz Centrum Społecznościowym w Śródmieściu, rozpoczęto cykl spotkań edukacyjnych na temat ochrony środowiska dla mieszkańców tej dzielnicy. Pierwsze spotkanie, które skupiło się na zagadnieniach związanych z wodą, miało formę prezentacji oraz warsztatów prowadzonych przez pracowników Laboratorium Centralnego Katowickich Wodociągów.

Poprzez te działania Katowickie Wodociągi dążą do podniesienia świadomości społecznej na temat ekologicznych aspektów związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz promowania zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych. W perspektywie długofalowej, cele tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody mają na celu nie tylko podkreślenie znaczenia współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej, ale także mobilizację do działań na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju. Należy zawsze pamiętać, że woda jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wiele obszarów życia.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.