Województwo bielskie wróci w nazwie ronda lub placu? Jest taki pomysł

Czytaj dalej
Łukasz Klimaniec

Województwo bielskie wróci w nazwie ronda lub placu? Jest taki pomysł

Łukasz Klimaniec

Stowarzyszenie Beskidzki Dom złożyło pismo do prezydenta Bielska-Białej o nadanie rondu lub dowolnemu placu w mieście nazwy Województwa Bielskiego. – Dzięki istnieniu tego województwa nasze miasto umocniło swą pozycję gospodarczą i społeczną w całych Beskidach Zachodnich – podkreślają regionaliści.

Stowarzyszenie Beskidzki Dom znane ze swoich starań o zmianę nazwy województwa śląskiego na śląsko-małopolskie, złożyło pismo do prezydenta Bielska-Białej i przewodniczącego Rady Miejskiej z propozycją nadania budowanej ulicy roboczo zwanej Nowohałcnowską nazwy ulicy Galicyjskiej oraz nadanie rondu lub dowolnemu placu w mieście nazwy Województwa Bielskiego.

– Obie nazwy przypominałyby o naszym dziedzictwie historycznym, a odniesienie do województwa bielskiego dodatkowo o aspiracjach ponadlokalnym miasta, które – jak sądzimy – wszyscy radni, zatroskani o dobro Bielska-Białej, podzielają – argumentują regionaliści.

W kwestii nazwania Nowohałcnowskiej ul. Galicyjską regionaliści przypominają, że prawobrzeżna część miasta należała do Galicji w czasach monarchii austriackiej. – Dziedzictwo to jest postrzegane pozytywnie przez społeczność zarówno naszego miasta jak i okolic, a także inne polskie miasta, które leżały w dawnej Galicji. Ulice o tej nazwie istnieją m.in. w Krakowie i Rzeszowie – wskazują.

Dr Grzegorz Wnętrzak, wiceprezes Stowarzyszenia Bes-kidzki Dom tłumaczy, że rondo lub plac imienia Województwa Bielskiego przypominałoby bielszczanom i turystom odwiedzającym to miasto o jego najnowszej historii, gdy było ono stolicą jednego z najmniejszych, ale i najprężniejszych województw kraju, zlikwidowanego pomimo protestów mieszkańców.

– Dzięki istnieniu tego województwa nasze miasto stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym i umocniło swą pozycję gospodarczą i społeczną w całych Beskidach Zachodnich – zaznacza dr Wnętrzak.

Zwraca uwagę, że podobne upamiętniania swej wojewódzkiej stołeczności posiadają inne miasta np. Biała Podlaska czy Opole, w którym znajduje się obelisk upamiętniający obronę województwa opolskiego w 1998 roku.

W chwili powstania województwo bielskie składało się z 18 miast i 52 gmin. W 1976 liczbę gmin wiejskich zmniejszono do 50, w 1977 – do 47, ale w 1991 ponownie zwiększono do 50, natomiast od 1992 województwo bielskie dzieliło się na 8 gmin miejskich, 10 miejsko-wiejskich i 41 wiejskich. W skład województwa bielskiego w całości wchodziły obecne powiaty wadowicki i żywiecki, a częściowo bielski, cieszyński, oświęcimski i suski.

W gospodarce województwa dominował przemysł (głównie samochodowy, elektromaszynowy, włókienniczy i chemiczny), turystyka (głównie w południowej części województwa), a także handel i usługi. Na jego terenie znajdował się Bielski Okręg Przemysłowy, jeden z 11 głównych okręgów przemysłowych Polski. W 1998 r. bezrobocie wyniosło 9,1 proc. i był to czwarty najniższy stopień w kraju, a województwo było jednym z ośmiu, gdzie liczba zatrudnionych w przemyśle wyniosła ponad 40 proc.

Łukasz Klimaniec

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.