Wypadek przy naprawianiu przyczepy sąsiada

Czytaj dalej
Fot. Pixabay
Grażyna Mazurek

Wypadek przy naprawianiu przyczepy sąsiada

Grażyna Mazurek

Na pytanie Czytelnika odpowiada Bartosz Bocheński, adwokat.

W trakcie prac w gospodarstwie rolnym sąsiada – jeszcze w trakcie żniw, uległem wypadkowi przy naprawianiu przyczepy tego sąsiada. Czy przysługuje mi od niego jakieś odszkodowanie?

Zgodnie z art. 44 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013.392 j.t.), rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego.

Według natomiast art. 50 ustawy, z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela ma charakter akcesoryjny i będzie istnieć pod warunkiem istnienia odpowiedzialności cywilnej osoby ubezpieczonej. Jak podnosi się w orzecznictwie, wystarczy nawet najmniejszy stopień winy tej osoby w postaci lekkomyślności czy niedbalstwa aby odpowiedzialność właściciela gospodarstwa a tym samym jego ubezpieczyciela była uzasadniona (tak Wyrok Sądu Najwyższego z 12 lutego 2002 r., sygn. akt I CKN 1483/99, OSNC 2003/1/9, Biul. SN 2002/5/13).

W niniejszym zatem wypadku odszkodowanie/zadośćuczynienie może przysługiwać zwłaszcza od ubezpieczyciela sąsiada - rolnika, jeśli ponosi w minimalnym stopniu winę w wypadku np. poprzez niezadbanie o właściwy stan techniczny przyczepy.

Grażyna Mazurek

Dziennikarz działu łączności z Czytelnikami

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.