Wyprawka szkolna 2017/2018. Podpowiadamy, jak zaoszczędzić? PORADNIK

Czytaj dalej
Fot. 123RF
Monika Chruścińska-Dragan

Wyprawka szkolna 2017/2018. Podpowiadamy, jak zaoszczędzić? PORADNIK

Monika Chruścińska-Dragan

Dzieci odliczają ostatnie dni wakacji, a rodzice - pieniądze w portfelu. W sklepach trwa wyprawkowe szaleństwo. Lista wydatków jest długa. Podpowiadamy, kto może liczyć na zwrot poniesionych kosztów

Najdroższy jest zwykle plecak i artykuły plastyczne - kredki, farby, flamastry, pastele, plastelina. Jeśli dołożyć do nich zeszyty, zakreślacze, pióra, korektory, temperówki, materiały kreślarskie i zsumować, wyjdzie nam kwota od 100 złotych wzwyż. Rodzice uczniów ogólniaków, techników i szkół branżowych muszą do tego doliczyć jeszcze koszt podręczników. Dalej trzeba zapłacić komitet rodzicielski, ubezpieczenie... Co zrobić, aby zakupy szkolnych przyborów nie zrujnowały domowego budżetu?

Justyna Baranowska z Katowic wyprawkę dla swojej 7-letniej córki kompletuje w pobliskim hipermarkecie. - Plecak kosztował nas 49,99 złotych i to był jeden z tańszych w ofercie sklepu, piórnik - 18 złotych. Do tego dojdą jeszcze zeszyty, kredki, mazaki, ołówki, plastelina itp. - wszystko trzeba liczyć od 5 złotych w górę za sztukę lub paczkę - opowiada. - Szacuję, że na wszystko wydam około 150 złotych. A to dopiero pierwsza klasa - zaznacza.

Sami też sprawdziliśmy w gazetkach reklamowych, ile średnio trzeba wydać na zestaw podstawowych przyborów szkolnych - pióro i długopis lub komplet pięciu długopisów, trzy ołówki, gumka, kredki (min. 12 kolorów), farby plakatowe, blok techniczny, plastelina (min. 12 kolorów), klej, flamastry (min. 12 kolorów), dziesięć zeszytów 60-kartkowych, zakreślacz, plecak i piórnik - w sklepach sieci Biedronka, Carrefour, Auchan i Tesco. Najtańsze zestawy skompletowaliśmy z ofert Auchan i Carrefoura. Zapłacilibyśmy za nie kolejno 103,47 i 103,61 zł.

Dla kogo darmowe podręczniki?
Najwięcej na wyprawce szkolnej zaoszczędzą tego lata rodzice dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach. To za sprawą ministerialnego programu darmowych podręczników, który we wrześniu pierwszy raz obejmie wszystkie klasy nauczania podstawowego. W związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej, całkiem nowe egzemplarze trafią do uczniów pierwszych, czwartych i siódmych klas szkół podstawowych. Reszta dzieci skorzysta z podręczników, z których uczyli się starsi koledzy. Rodzicom pozostanie dokupić książki do religii, ewentualnie do drugiego języka obcego, którego naukę najczęściej zaczyna się w klasie czwartej szkoły podstawowej. Ze znacznie większymi wydatkami muszą liczyć się rodzice uczniów ogólniaków, techników i szkół branżowych. Do kosztów artykułów szkolnych dojdą im koszty zakupu podręczników. Za zestaw książek i ćwiczeń dla ucznia klasy pierwszej liceum trzeba zapłacić od 350 do ok. 500 zł. I to nie licząc materiałów do nauki języków.

Z badań konsumenckich wynika, że średnio 530 złotych wydadzą w tym roku rodzice na przygotowanie wyprawki szkolnej dla dziecka. To ponad 50 zł mniej niż w 2016 roku i o ok. 150 zł mniej niż dwa lata temu. - Blisko 40 proc. rodziców, planując wyprawkę szkolną, zmieści się w kwocie 500 złotych. Tylko co piąty wyda od 500 do 700, a na zakupy powyżej tej kwoty stać będzie co siódmego opiekuna - wylicza Anna Karasińska, ekspertka ds. badań rynkowych w Provident Polska. Dwie trzecie badanych deklaruje, że wyprawkę sfinansuje z bieżących dochodów. Ponad jedna trzecia - z programu 500 plus. 28 proc. zamierza sięgnąć po oszczędności. Co dwudziesty rodzic zwróci się z prośbą o wsparcie do rodziny i znajomych, zaś 2 proc. respondentów deklaruje, że sięgnie po pożyczkę.

Komu przysługuje wsparcie?
Rodzice w trudnej sytuacji finansowej mogą zwrócić się o wsparcie do miejscowych ośrodków pomocy społecznej. Jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 514 złotych na osobę, powinni ubiegać się o stypendia socjalne, a korzystający z zasiłków rodzinnych - także o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Ten ostatni wynosi 100 złotych na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne i jest wypłacany we wrześniu. Od 175 do 445 zł dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych mogą otrzymać rodzice niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warto sprawdzić, czy gminy nie realizują własnych programów. Na przykład Sosnowiec już drugi rok z rzędu wesprze w kompletowaniu wyprawek rodziców dzieci rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Jak dostać pieniądze na podręczniki dla niepełnosprawnych uczniów?

Uwaga, rodzice niepełnosprawnych uczniów, możecie starać się o dotację na zakup książek i materiałów edukacyjnych dla swoich dzieci.

Z dofinansowania zakupu podręczników z rządowego programu „Wyprawka szkolna” skorzystają w tym roku jedynie niepełnosprawni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w tym także uczniowie szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym, czyli uczniom klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego). Ze wsparcia skorzystać mogą tak uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabo-słyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, jak i z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć go może także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz poziomu i typu szkoły, i wynosi od 175 do 445 złotych. Konieczne jest dołączenie do wniosku kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dokumenty należy złożyć u dyrektora szkoły, do której będzie chodził uczeń, w terminie, który każda z gmin ustala indywidualnie (najczęściej są to pierwsze dni września). W przypadku szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy ustalane są przez ministrów prowadzących dany typ szkoły.

Podstawą do zwrotu jest wystawiona imiennie na ucznia czy rodzica faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie. Ministerialny program „Wyprawka szkolna” ma już 15 lat. Przez ten czas zmieniały się grupy uczniów, którym oferował wsparcie. Ostatnie zmiany wynikają z sukcesywnego wprowadzania do szkół bezpłatnych podręczników.

Komu stypendia socjalne i dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Uczniowie w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium socjalne.
Przysługuje ono osobom uczęszczającym do szkoły od klasy pierwszej podstawówki do ukończenia nauki w szkołach publicznych, jak i niepublicznych. Co ważne, miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekroczyć 514 złotych. Wysokość stypendium ustalana jest osobno przez wszystkie gminy i uzależniona jest od wysokości dotacji celowej i od liczby stypendystów. Ubiegający się o stypendium muszą dołączyć informacje o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Uwaga, świadczenie wychowawcze 500 plus nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Stypendium jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły. Formularze wniosków o przyznanie pomocy dostępne są najczęściej od 1 września w szkołach. Złożyć je trzeba do 15 września. Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w roku szkolnym - od września do czerwca.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
Przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego. Wynosi 100 zł i jest wypłacany jednorazowo we wrześniu. Wnioski składa się na rok do przodu, do 31 października.

Zasiłek szkolny
Przyznawany jest uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, np. z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za zdarzenie losowe uznawana jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa.

W Sosnowcu „Wsparcie na starcie” czeka na pierwszoklasistów

500 złotych. Tyle pieniędzy na zakup artykułów i przyborów szkolnych oraz odzieży otrzymają od miasta rodzice dzieci rozpoczynających po wakacjach po raz pierwszy naukę w pierwszej klasie. To już druga edycja miejskiego programu „Wsparcie na starcie”. Rok temu objął pomocą 604 małych sosnowiczan. Refundacji podlegają wydatki poniesione przez rodziców na zakup wszelakich artykułów i przyborów szkolnych, ale także odzieży i obuwia. Ustalenie wysokości refundacji odbywa się na podstawie przedstawionych przez rodzica imiennych (z oznaczeniem imienia i nazwiska rodzica) faktur lub rachunków, przy czym suma wydatków nie może przekroczyć 500 złotych. Zainteresowani uzyskaniem wsparcia powinni w dniach od 1 do 15 września złożyć wniosek w sekretariacie szkoły, w której dziecko rozpoczęło naukę. Do wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego trzeba dołączyć zestawienie zbiorcze imiennych faktur lub rachunków z ich opisem.

W październiku wnioski będą weryfikowane przez Wydział Polityki Społecznej, aby najpóźniej do połowy grudnia pieniądze mogły trafić do rodziców uczniów. Z ramienia urzędu za realizację programu „Wsparcie na stracie” odpowiada Wydział Polityki Społecznej. Informacje na temat programu udzielane są także pod nr tel.: 32 296 23 22, 32 296 23 01 i 32 296 23 06 lub drogą mejlową - [email protected]. Dokumenty do pobrania dostępne są m.in. na stronie internetowej UM Sosnowiec - sosnowiec.pl.

Monika Chruścińska-Dragan

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.