Materiał informacyjny

Z betonozą w miastach można walczyć

Są środki na odbetonowanie miast. Mogą w nich powstać rabaty czy parki kieszonkowe. Fot. Monika Krężel Są środki na odbetonowanie miast. Mogą w nich powstać rabaty czy parki kieszonkowe. Fot. Monika Krężel
Materiał informacyjny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 100 mln zł na odbetonowanie miast. Dodatkowe 40 mln złotych pochodzi ze środków FENiKS.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu odbetonowania i zazielenienia przestrzeni publicznych w mieście, w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

Celem programu jest wsparcie miast w działaniach, które służą rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych i zwiększeniu udziału terenów zieleni w mieście. Zwiększenie możliwości retencyjnych miasta poprzez rozwiązania oparte na przyrodzie, tak aby miasta były bardziej odporne na skutki zmian klimatu. Efektem będzie powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.

- Betonoza to potoczne określenie problemu, z którym boryka się wiele polskich miast. Miasta potrzebują pomocy w pozbyciu się sztucznych, szczelnych betonowych, czy asfaltowych nawierzchni. Tę pomoc przynosi Ministerstwo Klimatu i Środowiska z NFOŚiGW. Program, którego nabór właśnie ruszył, stawia na innowacyjne, nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które pomogą zwiększyć ilość naturalnej zieleni w miastach - mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Działania, które będą podlegać finansowaniu, to min.: usunięcie obecnie istniejącej nawierzchni, tworzenie na parkingach/miejscach postojowych nawierzchni wodoprzepuszczalnej (np. krata parkingowa, płyta ażurowa) z udziałem nawierzchni umożliwiającej naturalną wegetację, zakup i nasadzenia drzew, krzewów i innej zieleni w gruncie (w tym korytarze ekologiczne), założenie rabat bylinowych, łąk kwietnych itp. W miastach pojawią się parki kieszonkowe w gruncie, ogrody deszczowe, ogrody roślin wodnych i bagiennych. Stworzone zostaną systemy złożone z muld chłonnych, rowów bioretencyjnych, pasaży roślinnych czy korytek spływowych. Wybudowane będą systemy oczyszczania wód opadowych opartych na przyrodzie, np. oczyszczalni hydrofitowych, wybudowane zbiorniki retencyjne i infiltracyjno-retencyjne. Program przewiduje wsparcie renaturyzacji brzegów, nabrzeży i obramień cieków i zbiorników wodnych oraz zakupu i montażu małej architektury z zastosowaniem zieleni, posadowionej na powierzchni przepuszczalnej, np.: wiaty, zadaszenia, pergole, trejaże, altany, ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery.

- Musimy adaptować infrastrukturę miejską do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Należy przeciwdziałać miejskim wyspom ciepła i zwiększać powierzchnie chłonne. Dlatego tak ważny jest rozwój błękitno zielonych systemów. Pomożemy miastom pozbyć się betonozy, dzięki dofinansowaniu powstaną powierzchnie przepuszczalne, różnego rodzaju rabaty, ogrody deszczowe, parki kieszonkowe. Ten nabór przyniesie pozytywne zmiany, które poprawią jakość życia mieszkańców, a przede wszystkim zrównoważą ekologię miast. Zapraszamy do składania wniosków! - dodaje Sławomir Mazurek, wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

Na odbetonowanie miast NFOŚiGW przeznaczył 100 mln zł, dodatkowe 40 mln złotych pochodzi ze środków FENiKS. Minimalna kwota dofinansowania to 500 000 zł, a maksymalna 2 000 000 zł. Dotacja wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać do 31.10.2023 r.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.