Z uznaniem: Ta reforma nie wywoła protestów

Czytaj dalej
Paweł Patora

Z uznaniem: Ta reforma nie wywoła protestów

Paweł Patora

Przed tygodniem - 25 i 26 maja, odbyło się w Łodzi wydarzenie niezwykle ważne dla społeczności akademickiej naszego miasta i całego kraju. Była to ósma z cyklu dziewięciu konferencji poprzedzających Narodowy Kongres Nauki, który zaplanowano na 19 i 20 września w Krakowie. Na kongresie tym ma być przedstawiony projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z uznaniem: Ta reforma nie wywoła protestów

O potrzebie zmian prawnych regulujących funkcjonowanie wyższych uczelni i instytucji naukowych w Polsce mówią nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przekonanie o takiej konieczności jest powszechne w całym środowisku akademickim. Prof. Sławomir Wiak, rektor Politechniki Łódzkiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, mówił podczas konferencji w Łodzi, że cel, jakim jest reforma szkolnictwa wyższego „trzeba realizować krok po kroku, bo po prostu nie mamy czasu, dlatego że przegrywamy globalnie”.

Chodzi o to, że w czasach, gdy pomyślny rozwój kraju zależy w znacznym stopniu od innowacyjności naszej gospodarki, musimy stworzyć warunki do jak najpełniejszego wykorzystania potencjału intelektualnego i materialnego polskich uczelni i instytucji badawczych. Jak to zrobić? Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od kilku miesięcy pyta o to najbardziej zainteresowanych.

Jest więc gwarancja, że - w przeciwieństwie do reformy edukacji, wprowadzonej zbyt pośpiesznie i bez rzetelnych konsultacji z zainteresowanymi grupami społecznymi - reforma nauki i szkolnictwa wyższego nie tylko nie wzbudzi oporu i protestów, ale zostanie zaakceptowana przez środowisko. Jak bowiem zapowiedział na łódzkiej konferencji wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, wszystkie propozycje zgłoszone podczas przedkongresowych konferencji będą poważnie rozważone, a projekt ustawy przedstawiony na kongresie zostanie jeszcze poddany kilkumiesięcznym konsultacjom.

Łódzka konferencja cieszyła się - w porównaniu z wcześniejszymi - wyjątkowym zainteresowaniem, o czym świadczy rekordowa liczba ponad 650 jej uczestników z ośrodków akademickich w całej Polsce, a także gości z zagranicy. Niewątpliwie na to zainteresowanie wpłynął niezwykle ważny i budzący emocje temat konferencji - „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego”.

Z dużym uznaniem zebranych spotkało się zapewnienie wicepremiera Gowina, że zmianom w systemie finansowania będzie towarzyszyło znaczące zwiększenie kwot przeznaczonych z budżetu państwa na badania naukowe. Zapowiedział wzrost nakładów na ten cel z 1,3 proc. PKB obecnie, do 1,7 proc. PKB w roku 2020 i 2,5 proc. w roku 2030. Oby tak się stało, choć optymizm mój chłodzi świadomość, że w ciągu kilkudziesięciu lat słyszałem już wielokrotnie od polityków - najpierw PRL, a później III RP - zapowiedzi wzrostu nakładów na naukę do 2 proc. PKB i nigdy zapowiedzi te nie zostały zrealizowane.

Łódzka konferencja przedkongresowa była wielkim sukcesem organizacyjnym. W przeciwieństwie do ośmiu poprzednich, została zorganizowana nie przez pojedynczą szkołę wyższą, ale wspólnie przez wszystkie uczelnie miasta, przy wsparciu magistratu.

- Cała akademicka Łódź zjednoczyła się po to, żeby zorganizować debatę na najwyższym poziomie. Chcę podziękować wszystkim państwu rektorom za taką postawę - mówił wicepremier Gowin.

Wizerunek zjednoczonej wokół ważnych celów Łodzi akademickiej został wśród uczestników debaty wzmocniony znakomitą organizacją konferencji. EC1 Łódź - Miasto Kultury okazało się świetnym miejscem dla takich przedsięwzięć. Znacząca liczba 650 uczestników nie stanowiła żadnego problemu dla organizatorów. Widać było gołym okiem, że w tej wspaniałej przestrzeni można byłoby pomieścić co najmniej dwa razy tyle osób jednocześnie. Mamy więc wreszcie w Łodzi znakomite miejsce do organizowania dużych, także międzynarodowych kongresów.

Hala Maszyn, w której toczyły się obrady, jest wyposażona w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny, znakomicie ułatwiający udział w debatach, dzięki doskonałemu nagłośnieniu i dużym ekranom. Wystarczająca liczba miejsc parkingowych, sprawne służby porządkowe, świetny catering i studenckie prezentacje artystyczne dopełniły tego pozytywnego obrazu.

Niezwykłe wrażenie na gościach spoza Łodzi zrobił zrewitalizowany obiekt EC1, który już teraz może być wizytówką Łodzi nowoczesnej, ale pielęgnującej swe tradycje.

Paweł Patora

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.