Zabezpieczą nas przed powodzią

Czytaj dalej
Fot. Michał Kurowicki
Michał Kurowicki

Zabezpieczą nas przed powodzią

Michał Kurowicki

O budowie nowych wałów powodziowych rozmawiamy z Andrzejem Ziarkiem, zastępcą dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

W ciągu najbliższych kilku lat szykują się wielkie inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową w naszym województwie. Skąd środki na te prace i ile ich będzie?

Łącznie przeznaczymy na ten cel 460 mln zł. Fundusze na inwestycje pochodzą z Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, budżetu państwa. Wczoraj w urzędzie marszałkowskim podpisano umowę na zarządzanie projektem dotyczącym ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry.

Jakie nadodrzańskie miasta zostaną zabezpieczone przed powodzią?

Skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Nowej Soli, Słubic i okolic Krosna Odrzańskiego, którzy w przyszłości będą lepiej chronieni przed wysoką wodą w Odrze. Ewentualne zagrożenie zatrzymają przebudowane lub stawiane od nowa wały przeciwpowodziowe. Inwestycje rozpoczną się jeszcze w tym roku. Prace potrwają przynajmniej przez najbliższych kilka lat.

Jaki będzie zakres robót w okolicach Słubic?

W tamtym rejonie planujemy przebudowę i poszerzenie odcinka wału na wysokości całego miasta. Będzie poszerzony, od kilku do kilkunastu metrów. W najszerszym miejscu o 14 metrów. Dodatkowo zostanie umocniony tzw. ściankami Larsena. W sumie cztery rodzaje umocnień. W niektórych miejscach, na wysokości miasta te ścianki będą wciskane, a w innych miejscach wbijane. To ze względu na bliskość budynków. Na koniec wszystko zostanie przykryte żelbetonem. Natomiast od północy Słubic będzie dobudowany odcinek ok. 5,5 km nowego wału okrężnego. Prace powinny zakończyć się w 2020 r.

Co wybudujecie w Nowej Soli?

W tym mieście zostanie wzmocniony istniejący już wał, na odcinku od portu w dół rzeki, czyli w kierunku północnym. Ponadto nastąpi częściowa rozbiórka wałów, na odcinku ok. 3 km, do ujścia Czarnej Strugi do Odry. Powstanie tam również nowy wał, a do tego przepompownia i tzw. wał cofkowy. Dodatkowo przewidywana jest regulacja całego koryta Czarnej Strugi wraz z poprawą wałów przy tej rzece.

Co powstanie w okolicach Krosna Odrzańskiego?

Poniżej tego miasta zabezpieczone zostaną dwie miejscowości: Wężyska i Chlebowo. Tu planowana jest rozbiórka wału, w najbardziej newralgicznym miejscu, na długości 5 km. Przeprowadzono tam już badania geologiczne. Okazało się, że jest w bardzo złym stanie technicznym. Dlatego stary wał będzie w trzech miejscach rozebrany, a w odległości 300 do 500 m od niego zostanie wybudowany nowy, który będzie spajał 20. kilometrowy odcinek istniejącego już wału wzdłuż tej rzeki. Przez to w pewnym stopniu zostanie powiększony teren zalewowy.

Michał Kurowicki

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.