Małgorzata Klimczak

Zachodniopomorskie słabo wypadło podczas tegorocznych matur

Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 85 proc. przystępujących do egzaminów Fot. archiwum Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 85 proc. przystępujących do egzaminów
Małgorzata Klimczak

81 proc. zachodniopomorskich maturzystów zdało egzamin dojrzałości. To mniej niż średnia krajowa, która wynosi 84,5 proc.

W województwie wielkopolskim wynik ten wynosi 85 proc., a w lubuskiem - 86 proc.

Już w czerwcu, kiedy poznaliśmy wstępne wyniki matur osób, które podeszły do egzaminów, województwo zachodniopomorskie miało najsłabszy wynik w kraju - razem z województwem warmińsko-mazurskim.

W czerwcu do matury przystąpili uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie mogli zdawać matury w maju, a w sierpniu osoby, które miały poprawkę. Mimo że wynik się polepszył, to jednak nadal nasze województwo wypada najsłabiej w kraju.Wśród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 85 proc. przystępujących do egzaminów (w kraju 89 proc.), a wśród absolwentów techników - 74 (w kraju 76 proc.) przystępujących do egzaminów.

- Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju i czerwcu 2017 roku przystąpiło 9778 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - informuje Marcjanna Klessa, p.o. dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne były na poziomie podstawowym; chętni mogli je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić do pięciu takich egzaminów (egzaminy te zdawane były tylko na jednym poziomie - rozszerzonym).

Do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2017 roku przystąpiło 2339 absolwentów. Były to osoby, które w maju lub w czerwcu 2017 roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci - 1517 osób - stanowili 65 proc. wszystkich zdających egzamin w sesji poprawkowej.Warunkiem zdania matury było uzyskanie minimum 30 procent punktów z egzaminów z przedmiotów obowiązkowych. W przypadku przedmiotów dodatkowych nie ma progu zdawalności.

Jeśli ktoś nie zdał matury z więcej niż jednego przedmiotu, nie miał prawa do sesji poprawkowej i będzie musiał przystąpić do matury jeszcze raz w przyszłym roku.

Małgorzata Klimczak

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.