Zielone pracownie w szkołach? Tak! To jest strzał w dziesiątkę!

Czytaj dalej
Fot. Fot. Marzena Bugała
Monika Krężel

Zielone pracownie w szkołach? Tak! To jest strzał w dziesiątkę!

Monika Krężel

Aż 61 nowych zielonych pracowni powstanie w szkołach województwa śląskiego dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz rozstrzygnął siódmą edycję konkursu „Zielona Pracownia’2021”.

Co ciekawe, zarząd zdecydował o zwiększeniu puli dotacji, która wzrosła do ponad 2,3 mln zł. - Zainteresowanie tymi konkursami jest cały czas bardzo duże. Poziom nasyłanych do nas projektów jest bardzo wysoki. I właśnie dlatego uznaliśmy, że powinniśmy zwiększyć tegoroczną pulę środków pierwotnie przeznaczonych na ten konkurs z 2 do ponad 2,3 mln zł – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

W tegorocznej, siódmej edycji konkursu, wpłynęły 133 wnioski, z czego wyłonionych zostało 61 najlepszych projektów. W przeważającej większości odbiorcą konkursu okazały się szkoły podstawowe - 108 wniosków, a jedynie 25 wniosków to licea i technika.

Wśród nagrodzonych jest m.in. Szkoła Podstawowa w Ludwinowie, w gminie Niegowa. Otrzyma wsparcie w wysokości 40 tys. zł. W placówce powstanie pracownia o nazwie Eko – Laboratorium. – Będzie się w niej odbywała nauka przedmiotów przyrodniczych, chemii, fizyki, biologii czy geografii, znajdą tam także miejsce koła zainteresowań – mówi Ewa Golibroda, dyrektor Szkoły Podstawowej w Ludwinowie. - Eko – Laboratorium będzie gotowe już we wrześniu. Taka pracownia jest niezwykle potrzebna, dzieci interesują się doświadczeniami i przyrodą. Lekcje wirtualne to nie to samo, lepiej jest czegoś dotknąć i doświadczyć. Dlatego takie wsparcie, jak dotacje z WFOŚiGW, jest niezwykle potrzebne, zwłaszcza dla małych szkół, jak nasza – dodaje.

Tradycja? To pszczoły i świerki

W nowym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miedźnej także będą mogli korzystać z nowoczesnej pracowni biologiczno – ekologiczno – geograficznej. Projekt pracowni nosi tytuł „Miodna łąka” i nawiązuje bezpośrednio do nazwy miejscowości Miedźna oraz lokalnej tradycji hodowli pszczół, produkcji miodu i jego przetworów. Pracownia zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, znajdzie się tu miejsce na samodzielne eksperymentowanie i odpoczynek w przerwach od pracy. Już niedługo w szkole ruszą pierwsze prace remontowe. Uczniowie z Miedźnej sporo uwagi poświęcają ekologii. Przykładowo. W czasie ostatnich zajęć koła naukowego „Pitagoras” omawiano zagadnienia dotyczące energii odnawialnej. Na spotkaniach koła uczniowie w oparciu o filmy, eksperymenty, gry poznawali jak powstaje prąd i jakie są sposoby pozyskiwania prądu z odnawialnych źródeł energii.

Sukces odniosła gmina Istebna. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodził projekty ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie.
W SP2 w Istebnej powstanie "Laboratorium świerka istebniańskiego", z kolei w SP1 w Koniakowie pracownia "Życie nicią malowane...".
Elementem pierwszego z nich będzie nietypowa ekspozycja. Przedstawi ilustrację lasu świerkowego, która wyjaśnia budowę organizmu roślinnego, pojawią się naturalne elementy świerka (kora, działalność kornika na wewnętrznej części kory, przekrój pionowy i poprzeczny pnia, szyszka, igły i nasiona). W pracowni będą także m.in. stanowiska laboratoryjne do przeprowadzania doświadczeń.

Z kolei drugi projekt ma za zadanie integrować środowisko lokalne ze społecznością szkolną, uczniowie będą mogli zaprezentować w pracowni swoje umiejętności, rozwijać zainteresowania i pasje. Będą się tam odbywać zajęcia z biologii, przyrody, warsztaty kreatywności czy kółka zainteresowań.

Doświadczenia tylko w szkole

To, jak dobrym pomysłem jest założenie zielonej pracowni, mogą potwierdzić nauczyciele, którzy już uczą w takich salach. Specjalna pracownia, także dzięki dotacji z WFOŚiGW, powstała m.in. w Szkole Podstawowej nr 66 w Katowicach. Zielona pracownia w tej szkole robi wrażenie, jest świetnie wyposażona w pomoce dydaktyczne. Są tu m.in. szkielet, model człowieka i jego poszczególnych narządów - ucha, oka czy mózgu, są nowe mikroskopy, soczewki, wahadło rezonansowe czy maszyna elektrostatyczna.

Dzieci z pracowni korzystały od września ubiegłego roku do połowy października, gdy wszystko zastopowała pandemia. – Przeprowadzaliśmy tutaj doświadczenia, w tej pracowni robiłam też zajęcia dodatkowe - opowiada Żaneta Panek, nauczycielka fizyki. – Nawet w czasie zdalnej nauki pokazywałam doświadczenia na kamerce. Teraz uczniowie wrócili do szkoły i znowu z chęcią tutaj pracujemy. Taka pracownia to strzał w dziesiątkę, naprawdę rewelacja. Przyjemnie się pracuje, nauczyciel ma warsztat, a to wszystko rzutuje na uczniów – podkreśla.

Coraz więcej superpracowni

Przedmiotem konkursu „Zielona pracownia” było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Nadesłane wnioski oceniano biorąc pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Konkurs skierowany był do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie „Zielona Pracownia_projekt’2021”. Wśród nadesłanych wniosków 50 placówek zostało nagrodzonych finansowo we wcześniejszym konkursie „Zielona pracownia_projekt’2021”.
Podsumowując 7 edycji konkursów – „Zielona Pracownia_projekt” i „Zielona Pracownia” - Fundusz przeznaczył ponad 13,4 mln zł na utworzenie 369 zielonych pracowni w województwie śląskim.

Monika Krężel

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.